Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în sistemul poliţiei penitenciare 2021
Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere pentru Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, program de studii postliceale, învăţământ militar preuniversitar, cursuri de zi cu durata de 1 an, sesiunea 2021, pentru locurile repartizate sistemului poliţiei penitenciare, astfel:
 240 DE LOCURI, după cum urmează:
a) Specializarea SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR
- 20 de locuri – femei
- 199 de locuri – bărbaţi
b) Specializarea ECONOMICO-ADMINISTRATIV
- 21 de locuri - bărbaţi şi femei
Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin decizia directorului Şcolii cu nr. 400115/SNTOBC/12.08.2021, întocmită în conformitate cu Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3917/C/2021.
Toate actele normative, precum şi toate anunţurile şi planificările privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pot fi vizualizate pe pagina de internet a şcolii: www.anp.gov.ro - secţiunea „Unităţi penitenciare” / „Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna” – penultima din lista de unităţi.
 
Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou
Foto cu caracter ilustrativ