Opt organizaţii şi instituţii de învăţământ preocupate de mediu şi educaţie din Ploieşti sunt finanţate cu 246.000 lei prin intermediul programului Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi

Printre iniţiativele din Ploieşti susţinute prin programul Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi de către Fundaţia Comunitară Prahova şi Lidl România se numără încurajarea gândirii critice şi creative în rândul şcolarilor, cultivarea spiritului antreprenorial, precum şi proiecte de mediu cu acţiune imediată.

Astfel, Fundaţia Comunitară Prahova şi Lidl România anunţă câştigătorii de micro-granturi nerambursabile din cadrul programului numit „Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi”. Iniţiativa, activă pentru ediţia în curs în 5 oraşe din ţară, este coordonată de Federaţia Fundaţiilor Comunitare din România şi finanţată de Lidl România cu peste 1.230.000 de lei. La Ploieşti programul dispune de 246.000 lei şi este implementat prin Fundaţia Comunitară Prahova în baza a două direcţii strategice: educaţia şi mediul.

Iniţiativele comunitare finanţate au fost alese pe bază de concurs, precedat de sesiuni de consiliere şi mentorare oferite de echipa Fundaţiei Comunitare Prahova, la care au putut lua parte toţi cei interesaţi să aplice la programul Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi. Concursul de proiecte a fost lansat pe data de 19 mai 2021 şi la el au concurat 15 aplicanţi cu diverse idei de proiecte din domeniul educaţiei sau de îmbunătăţire a mediului din Ploieşti. Dintre acestea, opt proiecte urmează să fie susţinute financiar integral, printre care menţionăm:

Şcoala „Candiano Popescu din Ploieşti a obţinut aproximativ 15.000 de lei pentru proiectul „Vreau un oraş curat”, prin care elevii vor înţelege cum funcţionează lucrurile din jurul lor din punct de vedere ştiinţific şi vor învăţa să fie responsabili în îngrijirea mediului înconjurător.

Grădiniţa nr. 35 Ploieşti a obţinut finanţare de aproximativ 92.000 de lei pentru implementarea proiectului „The 4C (creativitate, gândire critică, colaborare, comunicare) a new way for children to explore the world”- „Cei 4C (creativitate, gândire critică, colaborare, comunicare) o nouă cale pentru copii de a explora lumea”.

Organizaţia Umanitară Concordia va implementa proiectul „Loc de sport şi joc”, în valoare de aproximativ 61.000 lei, menit să îmbunătăţească accesul la infrastructură adecvată pentru practicarea sporturilor de către copiii din mediile sociale dezavantajate.

Asociaţia „Ai carte” Ploieşti va implementa proiectul „ELAN - Elevi Antreprenori”, în valoare de circa 14.000 lei, menit să susţină spiritul antreprenorial în rândul elevilor ploieşteni; iar ASCHFR Prahova va implementa proiectul „Empatie, Joc, Culoare”, în valoare de 8.700 lei, având ca scop principal dezvoltarea unui program de activităţi de educaţie, dezvoltare personală şi implicare comunitară pentru 12 de copii/ tineri cu deficienţe neuromotorii de vârsta şcolară, beneficiari ai ASCHF-R Filiala Prahova.

Proiectele au fost selectate de un juriu format din specialişti în domenii relevante pentru direcţiile de finanţare ale programului Fondului pentru un viitor mai bun în comunităţi: Daniela Burlacu - profesor limba şi literatura română, Preşedinte FCPH, Claudius Dociu - jurnalist, Preşedinte al Filialei Prahova a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Corina Popa - Fondator “Şcoala de Gramatică”, Ilona Rizea - inspector general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Cristina Petre - Inspector pentru educaţia permanentă şi activităţi extraşcolare şi un reprezentant Lidl România. A fost un proces valoros de dezbateri în care au fost evaluate îndeplinirea criteriilor din Ghidul Aplicantului, precum impactul comunitar, coerenţa şi claritatea activităţilor propuse, realismul şi relevanţa proiectelor etc.

Cu siguranţă, proiectele finanţate prin intermediul acestui program vor aduce pentru Ploieşti acel sentiment că generaţiile viitoare vor pune accent mare pe respectul faţă de mediu şi pe educaţie”, a spus Bianca Dăniţă, Director programe, Fundaţia Comunitară Prahova.

O cronică a programului, noutăţi din proiecte, precum şi fotografii de la activităţi le veţi găsi pe pagina web a programului https://fondulpentruunviitormaibun.ro/ sau pe pagina de Facebook Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi - Ploieşti.

Sursa:Comunicat Fundaţia Comunitară Prahova