Activităţi ale poliţiştilor locali in perioada 4-7 septembrie 2017

Poliţia Locală Ploieşti a acţionat, în perioada 4-7 septembrie 2017, pentru asigurarea unui climat de linişte şi ordine publică pe raza municipiului, în vederea depistării oricăror fapte care contravin normelor de convieţuire socială. Astfel, a fost aplicat un număr de 195 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind de 46.885 lei.

 Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie rutieră au acţionat pentru respectarea de către conducătorii auto a semnificaţiei indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea şi staţionarea interzisă, precum şi accesul pe interzis. Totodată, au dat curs sesizărilor repartizate, prin efectuarea de verificări la faţa locului, au acţionat pentru fluidizarea traficului rutier în intersecţiile aglomerate şi au dirajat circulaţia în zona lucrărilor de reparaţii la covorul asfaltic, ce au loc pe Bdul Independenţei şi Bdul Republicii.

De asemenea, faptele contravenţionale depistate de poliţiştii locali au constat în tulburarea ordinii şi liniştii publice, abandonul deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, fumatul în spaţiile publice interzise prin lege, comerţul stradal neautorizat, deţinerea de acte de identitate expirate, circulaţia cu atelaje hipo pe alte trasee decât cele aprobate de municipalitate, apelarea la mila publică în zonele aglomerate ale oraşului, consum de seminţe pe domeniul public şi pătrunderea cu autovehicule pe aleile parcului de la Sala Sporturilor ”Olimpia”.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe platoul Halelor Centrale, aspectele urmărite în timpul controalelor fiind: documentele de constituire a societăţii, autorizaţiile legale de funcţionare, documentele de provenienţă pentru produsele aflate la vânzare şi condiţiile igienico-sanitare de comercializare ori depozitare a produselor, afişarea preţurilor, prezenţa ecusonului de identificare a vânzătorului. Astfel, au fost depistate un număr de 8 societăţi comerciale cu deficienţe, fiind sancţionate în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 228/2006. Poliţiştii locali au verificat şi un număr de 9 agenţi economici, în vederea obţinerii avizului pentru stabilirea programului de funcţionare.

Serviciul Disciplină în Construcţii a dat curs sesizărilor privind disconfortul creat prin executarea unor lucrări de construcţie, precum şi respectarea termenelor de efectuare a lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare şi de aducere a terenului la starea iniţială.

Biroul  Protecţia  Mediului a desfăşurat acţiuni de verificare în cazul unui număr de 90 societăţi comerciale cu privire la deţinerea contractelor de salubrizare, în baza datelor furnizate de operatorul de salubritate din municipiu.

Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor au verificat deţinerea şi actualizarea cărţilor de imobil, prezenţa documentelor de informare a locatarilor la parterul imobilelor în cazul unui număr de 30 asociaţii de proprietari din Cartierele 9 Mai, Malu Roşu si Mihai Bravu, instruind reprezentanţii acestora pentru remedierea neregulilor depistate.

foto:Politia Locala Ploiesti