Cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice/simple temporare nu se solicită telefonic sau pe e-mail
 
COMUNICAT DE PRESĂ Direcţia Generală de Paşapoarte/ Prefectura Prahova
 
În scopul creşterii gradului de acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public referitoare la eliberarea paşapoartelor, Direcţia Generală de Paşapoarte aduce clarificări privind următoarele aspecte de interes:
Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice/simple temporare nu se solicită telefonic sau pe e-mail, ci se realizează exclusiv prin completarea de către persoanele interesate a formularului on-line de pe platforma www.epasapoarte.ro.
În situaţia întâmpinării unor dificultăţi în realizarea unei programări on-line, există posibilitatea accesării tutorialului realizat în acest sens de Direcţia Generală de Paşapoarte, (www.pasapoarte.mai.gov.ro, la rubrica “Programare on-line”)
Pentru evitarea supraaglomerării, recomandăm cetăţenilor să se programeze on-line pentru depunerea cererilor de paşapoarte la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte şi să respecte ora programării.
Prezentarea cetăţenilor la sediul serviciului public comunitar de paşapoarte mai devreme de ora programării nu determină preluarea cererilor în avans, întrucât trebuie respectat intervalul orar stabilit pentru fiecare programare în parte.
Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte în cadrul programului de lucru cu publicul, indiferent de domiciliul/reşedinţa solicitantului.
În cazul persoanelor care optează pentru ridicarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu electronic cu menţionarea statului de domiciliu de la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, în prezent, structurile de paşapoarte depun eforturi majore pentru ca aceste documente de călătorie să se elibereze în termen de 5 zile lucrătoare (acest termen poate varia până la cel mult 10 zile lucrătoare, în funcţie de volumul cererilor aflate în curs de soluţionare).
 Statusul cererii de emitere a paşaportului simplu electronic poate fi verificat în timp real, accesând link-ul disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, secţiunea Status paşaport, pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, precum şi pe site-urile Instituţiilor Prefectului, având ca şi criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP şi data depunerii cererii.
Subliniem faptul că paşaportul românesc nu se eliberează în regim de urgenţă.
Paşaportul simplu temporar este singurul document care se eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, doar în anumite situaţii de excepţie, ce trebuie dovedite, după caz, cu documente din care rezultă motivele ce determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate. 
Însă, în cazul paşaportului simplu temporar, este absolut necesar să verificaţi condiţiile de obţinere a vizei şi de intrare în statul de destinaţie (de exemplu Emiratele Arabe Unite, Qatar) cu acest tip de document, accesând www.mae.ro, secţiunea rezervată sfaturilor de călătorie - condiţii de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare, existând posibilitatea ca autorităţile din anumite state să nu permită intrarea pe teritoriul lor în baza acestui tip de document.
Contravaloarea paşaportului simplu electronic este de 258 de lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani sau 234 de lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani. Contravaloarea paşaportului simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârsta titularului.
Plata contravalorii paşaportului se poate efectua la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau on-line, prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro.
Pentru recuperarea contravalorii paşaportului simplu electronic achitate eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, persoanele interesate trebuie să completeze formularul ce se regăseşte pe site-ul www.cnin.ro şi să-l înainteze Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ – S.A. la adresa de e-mail rest-pass@cnin.ro, însoţit de documentul prin care s-a efectuat plata.
În situaţia în care cetăţenii nu reuşesc să ridice documentele de călătorie de la sediul serviciului public comunitar de paşapoarte la data stabilită cu ocazia depunerii cererii, aceştia vor putea să le ridice şi la o dată ulterioară, fără a fi necesară efectuarea unei programări în acest sens. De asemenea, cetăţenii au posibilitatea ca ulterior depunerii cererii, să solicite ridicarea paşaportului de la sediul oricărui alt serviciu public comunitar de paşapoarte în afara celui unde au depus cererea sau de la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate, context în care este necesar să transmită o solicitare în acest sens la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro.
Pentru informaţii referitoare la condiţiile trecerii frontierei de stat a României, este necesar ca cetăţenii să se adreseze Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, instituţia competentă în acest sens.
Termenul de valabilitate a paşaportului este cel menţionat în fila informatizată, iar în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor privind condiţiile de intrare, şedere sau tranzit al altui stat, recomandăm cetăţenilor să acceseze secţiunea ”condiţii de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.
Detalii despre documentele necesare şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea paşaportului simplu electronic/temporar se regăsesc pe site-ul www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea “Eliberarea paşaportului”.
 
Foto ilustrativ