Judetul Prahova . RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 02.07.2021
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 02.07.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA
PRAHOVA JUGURENI 472 2.12
PRAHOVA GORNET-CRICOV 2137 1.40
PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1911 1.05
PRAHOVA DUMBRAVA 4452 0.90
PRAHOVA CHIOJDEANCA 1528 0.65
PRAHOVA SĂLCIILE 1754 0.57
PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11070 0.54
PRAHOVA FÂNTÂNELE 1924 0.52
PRAHOVA ADUNAŢI 1954 0.51
PRAHOVA GURA VADULUI 2069 0.48
PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10828 0.46
PRAHOVA DRĂGĂNEŞTI 4698 0.43
PRAHOVA TINOSU 2325 0.43
PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11607 0.34
PRAHOVA IZVOARELE 6385 0.31
PRAHOVA ŞOTRILE 3303 0.30
PRAHOVA TOMŞANI 4229 0.24
PRAHOVA CEPTURA 4337 0.23
PRAHOVA CERAŞU 4377 0.23
PRAHOVA COLCEAG 4550 0.22
PRAHOVA MĂGURELE 4585 0.22
PRAHOVA GORGOTA 4818 0.21
PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15976 0.19
PRAHOVA SÂNGERU 5494 0.18
PRAHOVA SCORŢENI 5586 0.18
PRAHOVA MĂGURENI 6342 0.16
PRAHOVA CIORANI 6536 0.15
PRAHOVA PĂULEŞTI 7146 0.14
PRAHOVA ORAŞ BREAZA 16000 0.13
PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8263 0.12
PRAHOVA FILIPEŞTII DE TÂRG 8250 0.12
PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8639 0.12
PRAHOVA PUCHENII MARI 8173 0.12
PRAHOVA BĂRCĂNEŞTI 9473 0.11
PRAHOVA FILIPEŞTII DE PĂDURE 10494 0.10
PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 223718 0.10
PRAHOVA BUCOV 11586 0.09
PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36370 0.08
PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11820 0.08
PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13700 0.07
PRAHOVA ALBEŞTI-PALEOLOGU 5404 0.00
PRAHOVA ALUNIŞ 3159 0.00
PRAHOVA APOSTOLACHE 2017 0.00
PRAHOVA ARICEŞTII ZELETIN 1146 0.00
PRAHOVA BABA ANA 4030 0.00
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2267 0.00
PRAHOVA BĂLŢEŞTI 3775 0.00
PRAHOVA BĂNEŞTI 5594 0.00
PRAHOVA BĂTRÂNI 2055 0.00
PRAHOVA BERCENI 6372 0.00
PRAHOVA BERTEA 2968 0.00
PRAHOVA BLEJOI 9378 0.00
PRAHOVA BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1561 0.00
PRAHOVA BRAZI 8399 0.00
PRAHOVA BREBU 7029 0.00
PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1114 0.00
PRAHOVA CĂRBUNEŞTI 1680 0.00
PRAHOVA COCORĂŞTII COLŢ 2880 0.00
PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3278 0.00
PRAHOVA CORNU 4212 0.00
PRAHOVA COSMINELE 944 0.00
PRAHOVA DRAJNA 5305 0.00
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3595 0.00
PRAHOVA FLOREŞTI 7792 0.00
PRAHOVA FULGA 3004 0.00
PRAHOVA GHERGHIŢA 1921 0.00
PRAHOVA GORNET 2781 0.00
PRAHOVA GURA VITIOAREI 6005 0.00
PRAHOVA IORDĂCHEANU 5228 0.00
PRAHOVA LAPOŞ 1085 0.00
PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5256 0.00
PRAHOVA MĂNECIU 10213 0.00
PRAHOVA MĂNEŞTI 3888 0.00
PRAHOVA OLARI 1860 0.00
PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4658 0.00
PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18847 0.00
PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11587 0.00
PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9435 0.00
PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5356 0.00
PRAHOVA PĂCUREŢI 1979 0.00
PRAHOVA PLOPU 2423 0.00
PRAHOVA PODENII NOI 4908 0.00
PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4929 0.00
PRAHOVA POIENARII BURCHII 4579 0.00
PRAHOVA POSEŞTI 3884 0.00
PRAHOVA PREDEAL-SĂRARI 2209 0.00
PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 2204 0.00
PRAHOVA RÂFOV 5447 0.00
PRAHOVA SALCIA 948 0.00
PRAHOVA SECĂRIA 1186 0.00
PRAHOVA ŞIRNA 4572 0.00
PRAHOVA ŞOIMARI 2962 0.00
PRAHOVA STARCHIOJD 3553 0.00
PRAHOVA ŞTEFEŞTI 2241 0.00
PRAHOVA SURANI 1809 0.00
PRAHOVA TALEA 984 0.00
PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11310 0.00
PRAHOVA TĂTARU 852 0.00
PRAHOVA TEIŞANI 3555 0.00
PRAHOVA TELEGA 5229 0.00
PRAHOVA VADU SĂPAT 1590 0.00
PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3679 0.00
PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6346 0.00
PRAHOVA VĂRBILĂU 6592 0.00
      Sursa:Prefectura Prahova