755 de posturi sunt disponibile pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
 
Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@ph.politiaromana.ro
 
Posturile disponibile sunt repartizate astfel: 
 
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”: 
-300 de locuri pentru specialitatea poliţie;
-70 de locuri pentru specialitatea poliţie de frontieră; 
-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi. 
Pentru aceeaşi specializare, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, disponibilă agenţilor şi subofiţerilor din instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri. 
 
Specializarea „Drept”, domeniul de licenţă „Drept”:
-specialitatea poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învăţământ cu frecvenţă;
-100 de locuri – învăţământ la distanţă, care sunt adresate personalului MAI şi pentru care se percepe taxă de şcolarizare. 
 
-50 de locuri disponibile în cadrul Facultăţii de Pompieri, domeniul de licenţă „Ingineria Instalaţiilor”. 
 
Pentru informaţii detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ , site-ul academiei de poliţie https://www.academiadepolitie.ro/, precum şi site-urile unităţilor de recrutare. 
 
Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu/reşedinţă înscris în cartea de identitate. 
 
Dosarele de recrutare se pot depune în toate zilele săptămânii, inclusiv sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 08:00-16:00, la sediul Inspectoratului Judeţean de poliţie Prahova. 
 
Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare (în volum complet) pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie '' Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, este 23 iulie 2021, orele 16:00. 
 
Întregul proces de admitere  va avea loc în perioada iunie – septembrie 2021.
 
Foto ilustrativ
 
Sursa:IJP Prahova