Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova îndeamnă elevii să ofere feedback semestrial profesorilor de la clasă
 
Deşi elevii au câştigat dreptul de a oferi feedback semestrial anonim profesorilor de la clasă încă din 2016, acest lucru s-a întâmplat foarte rar în unităţile de învăţământ din întreaga ţară. La începutul lunii iunie, ministrul Educaţiei a semnat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, menită să faciliteze dialoguri reale în sălile de la clasă, cu privire la calitatea actului didactic, aşa cum este el perceput de elevi. 
 
După încheierea situaţiei şcolare, profesorii diriginţi vor notifica elevii cu privire la perioada în care aceştia vor oferi feedback. Ulterior, beneficiarii direcţi ai educaţiei vor completa un formular anonim (în format fizic sau online, în funcţie de deciziile luate în cadrul unităţii de învăţământ), care va cuprinde itemi referitori la încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea tehnologiei digitale în cadrul orelor de curs, ritmul de parcurge al materiei şi atmosfera generală din cadrul unei ore. Răspunsurile elevilor vor fi ponderate în funcţie de participarea lor la cursuri, iar rezultatele vor fi prezentate într-un raport general pe clasă, dar şi într-o dezbatere între elevi şi profesorii lor, care va avea loc la începutul semestrului următor, prin intermediul căreia se vor identifica soluţii pentru rezolvarea problemelor semnalate în fişele de feedback.
 
Acum că există un cadru legal care stabileşte în mod clar modul în care elevii îşi vor putea exprima opinia sinceră în raport cu actul de predare-învăţare-evaluare, Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova îşi exprimă încrederea că situaţii precum cele întâmpinate în semestrul I în judeţul nostru, atunci când Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a încercat blocarea demersului de acordare a feedbackului semestrial nu se vor mai repeta. Facem apel la toţi actorii implicaţi în sistemul de învăţământ să conştientizeze importanţa acestui demersului şi să contribuie la rezolvarea problemelor din comunitatea şcolară.
 
Pe această cale, invităm elevii din clasele V-XII/XIII să adreseze profesorului diriginte întrebări cu privire la momentul în care se va acorda feedback cadrelor didactice de la clasă, şi să ni se alăture în creionarea unui sistem de învăţământ cu adevărat centrat pe elev şi pe nevoile acestuia.
 
„După eforturile îndelungate ale Consiliului Naţional al Elevilor, a fost aprobată, prin ordin de ministru, metodologia pentru acordarea feedbackului privind activitatea de învăţare-predare-evaluare, de la elevi pentru profesori. Este un pas foarte important spre facilitarea unor dialoguri sincere în sala de clasă, bazate pe cum percep beneficiarii direcţi ai educaţiei modul de desfăşurare al orelor de curs. Este important să înţelegem că acest proces nu are rolul de a aplica măsuri coercitive cadrelor didactice, şi nici nu este un proces prin care elevii îşi evaluează profesorii. Procesul de feedback este menit să sprijine cadrele didactice în a îşi adapta metodele de predare, în aşa fel încât sistemul de învăţământ să fie cu adevărat unul ce are în centru elevul. Îndemnăm elevii să se adreseze profesorului diriginte şi să solicite mai multe detalii despre modul în care feedbackul va fi colectat în şcoala lor, şi să contribuie, pe această cale, la creşterea calităţii actului educaţional de la clasă.”, a declarat Robert Avram, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Prahova
 
Sursa: CJE Prahova