Tranziţia energetică în regiunea Sud Muntenia, România
Miercuri, 9 iunie, Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a găzduit un workshop interregional şi vizite de studiu virtuale ca parte a proiectului Interreg Europe - SHREC Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a spori cunoştinţele partenerilor şi a părţilor interesate cu privire la provocările specifice pentru tendinţele globale de energie regenerabilă şi la politicile naţionale în domeniul acestor surse de energie, proiecte de cercetare şi atenuarea schimbărilor climatice. La eveniment au participat partenerii proiectului, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, regionale şi naţionale, centre de inovare, mediul academic, industrie, precum şi alte părţi interesate.
Doamna Daniela Traian, Director Direcţia Dezvoltare şi Comunicare, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia şi doamna Rima Dijkstra, Lider de Proiect, Universitatea de Ştiinţe Aplicate Hanze au deschis seminarul prezentând principalele subiecte de pe agenda evenimentului şi proiectul SHREC.
Evenimentul a fost structurat pe mai multe sesiuni, respectiv una dedicată prezentării generale a potenţialului privind sursele de energie regenerabilă ale regiunii Sud Muntenia, programele finanţate de Administraţia Fondului pentru Mediu care sprijină producţia de energie regenerabilă şi eficienţa energetică, precum şi instrumentul de politică abordat prin proiectul SHREC. A doua sesiune a conţinut prezentarea de bune practici în domeniul eficienţei energetice, scăderii emisiilor de dioxid de carbon precum şi creşterii producţiei şi consumului de energie din surse regenerabile de energie. Videoclipurile au avut ca obiectiv prezentarea de bune practici ce sprijină tranziţia către o economie cu emisii reduse de carbon. Materialele video au vizat subiecte precum: conceptul de clădiri cu consum de energie aproape zero (Building Knowledge HUB - pRO-nZEB cluster), energie curată din surse locale de biomasă (Green Energy Biomass Cluster), sisteme solare fotovoltaice şi proiecte de cercetare în domeniul menţionat anterior dezvoltate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Inginerie Electrică.
O altă sesiune a fost dedicată proiectelor de cercetare şi inovare din domeniul energiei regenerabile: Cercetare în biogaz şi soluţii adecvate pentru îmbunătăţirea transferului de cunoştinţe către dezvoltatori - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Evoluţia cercetărilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul conversiei resurselor/ energiilor regenerabile în energii cu utilizare practică - ICPE SA şi Rezultatele INMA în domeniul energiei regenerabile - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentar.
În continuare, evenimentul s-a axat pe crearea de sinergii cu alte proiecte în domeniul energiei regenerabile, cum ar fi proiectul nZEB Roadshow - creşterea cererii de profesionişti calificaţi în construcţii, finanţat de Horizon 2020 şi proiectul DanuP-2-Gas: Model inovator pentru stimularea securităţii şi diversităţii energetice în regiunea Dunării prin combinarea bioenergiei cu surplusul de energie regenerabilă, finanţat de Programul Transnaţional Dunărea.
Ultima parte a acestui workshop a continuat într-un mod interactiv cu trei sesiuni de lucru paralele. Participanţii s-au implicat activ în grupurile tematice, împărtăşind cunoştinţe despre subiecte precum instrumente financiare care utilizează FEDR, proiecte de cercetare şi rezultatele acestora transpuse în piaţă şi clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB). Evenimentul s-a încheiat cu discuţii în plen.
Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener, obiectivul general al proiectului fiind îmbunătăţirea politicilor regionale şi naţionale, cu scopul de a creşte ponderea energiei obţinute din surse regenerabile în mixul global de energie şi de a încuraja şi facilita producerea şi utilizarea surselor regenerabile de către întreprinderi, comunităţi şi gospodării care ţintesc spre un viitor cu un consum de energie mai scăzut în emisii de carbon. Proiectul se realizează într-un consorţiu format din opt parteneri din Olanda, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franţa şi Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Ştiinţe Aplicate Hanze din Olanda.
Mai multe detalii cu privire la proiect găsiţi accesând: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1236.