In luna mai, ISU Prahova  a desfăşurat 44 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor
În luna mai, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 44 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la obiectivele care intră sub incidenţa domeniilor de îngrijire a sănătăţii, localităţi şi obiective SEVESO (rafinării, operatori economici cu risc mare).
Pe timpul verificărilor au fost depistate 251 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 93 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 251 de sancţiuni, cuprinzând 213 avertismente şi 38 amenzi, în cuantum de 233.001 lei.
Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, reducerea căilor de evacuare, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele şi accesoriile de stingere a incendiilor, deficienţe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 14 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 111 participanţi şi 33 de instruiri la operatori economici şi localităţi cu 378 participanţi.
Totodată, au fost emise 3 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ, 10  avize de securitate la incendiu şi 47 activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate.
În urma verificărilor derulate în teren, personalul specializat nu a identificat situaţii pentru care să fie necesară aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării la obiectivele verificate, din cauza încălcării grave a cerinţelor de securitate.
 
Sursa:ISU Prahova