Anual, peste 3.000 de tineri instituţionalizaţi părăsesc sistemul.Wings4Youth - Proiect european pentru sprijinirea tinerilor instituţionalizaţi

Anual, peste 3000 de tineri părăsesc sistemul de protecţie specială din România, jumătate dintre aceştia provenind din servicii rezidenţiale, 40% dintre aceştia au fost îngrijiţi de rude sau în alte familii decât cea de origine, iar doar 10% provenind de la asistenţi maternali profesionişti, potrivit Studiului privind situaţia tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială din România, elaborate de Asociaţia Sociometrics.

Cei mai mulţi dintre tineri părăsesc sistemul de protecţie la vârsta de 18-19 ani (67%), vârsta maximă pentru părăsirea sistemului fiind 26 de ani. Din nefericire, doar 27% dintre cei care au părăsit sistemul de protecţie specială desfăşoară o formă de muncă.

În acest context, Organizaţia Umanitară CONCORDIA din România, în parteneriat cu Concordia Bulgaria şi CSRNest România, au derulat, în perioada ianuarie 2019 – iunie 2021, proiectul internaţional „Wings4Youth”, finanţat prin Programul Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie al Uniunii Europene (REC) cu suma totală de 456.887,10 Euro.

Proiectul vizează tinerii cu vârsta de 16-21 ani, aflaţi în sistemul de protecţie a copilului din România şi Bulgaria sau care au părăsit acest sistem, dar rezultatele proiectului sunt relevante la nivel european şi vor fi promovate în Europa prin afilierea organizaţiei la Eurochild şi prin alte reţele europene. Prin acest proiect echipa a lucrat cu aproximativ 200 de tineri, peste 120 de profesionişti din sistemul de asistenţă socială şi 45 de IMM-uri din România şi Bulgaria.

Obiectivele principale ale proiectului au fost: (1) să ofere tinerilor informaţii şi competenţe pentru a-i sprijini în tranziţia în afara sistemului şi accesul la un loc de muncă şi o viaţă împlinită, (2) să ofere profesioniştilor din domeniul asistenţei sociale instruire pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul, în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, job coaching şi mentorat şi (3) să exploreze parteneriate public-privat dintre furnizorii de servicii sociale şi sectorul de afaceri, să creeze activităţi de responsabilitate socială a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a răspunde nevoilor tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul.

7 din 10 tineri instituţionalizaţi, interesaţi să-şi continue formarea profesională

În urma aplicării unui chestionar, la care au participat 565 de tineri care provin din sistemul de protecţie specială, 68,7% dintre aceştia au spus că sunt interesaţi de un curs de calificare, de studii postliceale sau chiar studii universitare, iar un procent de 31,3% au afirmat că nu sunt interesaţi să-şi continue studiile. Dintre cei interesaţi să-şi continue studiile, cele mai frecvent menţionate domenii sunt: cosmetică, bucătar, ospătar, mecanic, asistent medical, construcţii, frizerie, kinetoterapie etc. Foarte puţini dintre cei chestionaţi au afirmat că doresc să urmeze studii superioare.

Dintre cele mai importante activităţi:

  • Elaborarea unui ghid pentru profesioniştii care lucrează cu tinerii si altul pentru instruirea lor;

  • Ateliere pentru tinerii şi pentru profesionişti pentru a pilota aceste ghiduri;

  • Instruire pentru profesionişti în vederea susţinerii tinerilor pentru o viaţă independentă;

  •  Ateliere cu reprezentanţi ai IMM-urilor pentru creşterea conştientizării potenţialului tinerilor şi a implicării lor în activităţi de CSR.

Conferinţă pentru sprijinirea tinerilor instituţionalizaţi

În perioada 2-3 iunie 2021, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Wings4Youth - CONSTRUIM PUNŢI. Evenimentul a reunit agenţi ai schimbării şi s-a concentrat pe dialogul dintre tineri, profesionişti, formatori, factori de decizie de la nivel naţional şi European, reprezentanţi ai reţelelor europene şi angajatori în ceea ce priveşte creşterea şanselor la o viaţă independentă a tinerilor.

Conferinţa a fost un mixt de sesiuni plenare si ateliere de lucru pe următoarele domenii: (1) Viaţa după sistemul de îngrijire / Rezilienţa tinerilor care părăsesc sistemul, (2) Socialul întâlneşte afacerile în pandemie, (3) Job coaching, angajabilitate şi autonomie pentru tinerii care părăsesc sistemul, (4) Rezilienţa profesioniştilor care lucrează cu tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire, (5) Dezvoltarea unui program integrat pentru consolidarea capacităţii furnizorilor de servicii sociale de a proteja interesul superior al copiilor şi (6) Parteneriat pentru îmbunătăţirea vieţii celor care părăsesc sistemul de îngrijire.

În munca mea am vizitat multe orfelinate, în diferite ţări. Mereu m-am întrebat, în timp ce vizitam, ce se va întâmpla cu aceşti copii atunci când vor împlini vârsta de părăsire a sistemului de protecţie. Însă există CONCORDIA şi proiecte ca Wings4Youth care exact asta fac, au grijă de cei care părăsesc sistemul de protecţie. Există o zicală: „Este nevoie de un sat ca să creşti un copil”. Conferinţele de genul acesta reprezintă satul, pentru că aduc laolaltă toţi factorii implicaţi: tinerii, profesionişti din sistemul de protecţie şi educaţie, cercetători din mediul academic, formatori şi angajatori”, declară Excelenţa Sa doamna Isabel Rauscher, Ambasador al Austriei în România.

Proiectul Wings4Youth ne-a oferit oportunitatea de a reflecta la cei 30 de ani de muncă cu şi pentru aceşti tineri care au nevoie de sprijinul nostru, de a extrage bune practici dezvoltate de profesionişti şi de a contribui la o îmbunătăţire a sistemului de protecţie a copilului din România şi Bulgaria, prin elaborarea de instrumente, prin instruirea personalului şi prin crearea de parteneriate cu IMM-urile.” – a spus Diana Certan, Director Executiv Comunicare şi Fundraising CONCORDIA România.

Noi (Comisia Europeană) vrem să continuăm să susţinem finalizarea procesului de dezinstituţionalizare în România, oferirea unui mediu de tip familial fiecărui copil care nu poate să trăiască în familia proprie”, declară Jeroen Jutte, Head Unit România şi Bulgaria, Comisia Europeană.

„Dezinstituţionalizarea nu înseamnă doar schimbarea mediului de viaţă, ci înseamnă găsirea acelor soluţii alternative de protecţie care să includă sprijin, consiliere, dialog, supravegherea acestor tineri urmărind modelul familial. Înseamnă că şi după dezinstituţionalizare, tânărul care a fost beneficiar al sistemului de protecţie specială trebuie să ştie că are unde să se întoarcă. Dacă nu are o familie la care să se întoarcă pentru un sfat, trebuie să ştie că are unde să se întoarcă şi aici iarăşi mizăm pe buna colaborare cu organizaţiile neguvernamentale care au astfel de programe de consiliere şi sper din toată inima ca aceasta să se maximizeze în viitor.”, a precizat doamna Florica Cherecheş, Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, România.

Sursa:Comunicat Organizatia Umanitara Concordia Romania