Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021-2027 a fost avizată de către Consorţiul Regional de Inovare Sud Muntenia
Joi, 3 iunie 2021, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat online, prin intermediul aplicaţiei Zoom, şedinţa Consorţiului Regional de Inovare Sud Muntenia 2021-2027. 
Structură partenerială cu rol consultativ, constituită în baza Metodologiei MDLPA pentru elaborarea documentului - cadru pentru strategia de cercetare şi inovare regională pentru specializare inteligentă, Consorţiul Regional de Inovare Sud Muntenia valorifică experienţa celor mai relevanţi actori locali, regionali şi naţionali, reprezentanţi ai mediului de cercetare, universitar, de afaceri şi ai administraţiei publice centrale şi locale. Rolul Consorţiului este acela de a emite un aviz consultativ cu privire la Strategia de Specializare Inteligentă 2021-2027, elaborată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, de a expune un punct de vedere cu privire la portofoliul de proiecte, şi, de asemenea, de a monitoriza modalitatea de implementare a Strategiei de Specializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia. 
La şedinţa consorţiului au participat membrii titulari sau supleanţi din cadrul a 21 de instituţii, reprezentanţi ai Ministerului Cercetării, Digitalizării şi Inovării, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai administraţiei publice locale, ai entităţilor din domeniul cercetării şi inovării, ai institutelor de învăţământ superior de stat şi ai patronatelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniile competitive ale regiunii Sud Muntenia.
Scopul acestei întâlniri a fost de a prezenta, dezbate şi aviza versiunea finală a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021-2027, versiune revizuită în urma recomandărilor primite din partea Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, instituţie care a realizat procesul de evaluare ex-ante al acestui document strategic.
În urma dezbaterilor, versiunea finală a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2021 – 2027 a fost adoptată cu unanimitate de voturi, urmând să fie înaintă spre aprobare membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Sursa:Comunicat Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia