Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova consultă elevii şi profesorii cu privire la modul de implementare al prevederilor Statutului Elevului
 
În cursul acestui an şcolar, ne-am confruntat cu multe obstacole, ce au schimbat radical şcoala pe care cu toţii o ştiam. Totuşi, acest fapt nu ar trebui să reprezinte un pretext pentru ignorarea drepturilor, îndatoririlor, şi obligaţiilor aferente calităţii de elev.
 
Drept urmare, este de datoria reprezentanţilor elevilor să monitorizeze respectarea, indiferent de context, a prevederilor „Statutului Elevului” la nivelul judeţului Prahova, şi să asigure un grad de cunoaştere ridicat al acestora în rândul elevilor şi cadrelor didactice, prin elaborarea, anuală, a unui raport privind implementarea Statutului Elevului, denumit generic
RISEJ.
Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivelul judeţului Prahova are ca principal scop radiografierea învăţământului prahovean, din prisma respectării drepturilor elevilor, dar şi soluţionarea problemelor identificate de către respondenţi. Ulterior, raportul va fi publicat şi va conţine un set complex de recomandări, ce vor fi aduse la cunoştinţă factorilor decizionali şi atenţiei publice, pentru a accelera procesul de implementare al feedback-ului primit din partea elevilor reprezentanţi. Menţionăm faptul că, în temeiul prevederilor Statutului Elevului, în cazul constatării unor deficienţe în ceea ce priveşte respectarea OMENCŞ
4742/2016, unităţile de învăţământ au obligaţia de a le remedia şi de a comunica public modalităţile de soluţionare a acestora.
Dezvoltarea unui sistem de învăţământ ce îşi centrează atenţia asupra beneficiarilor direcţi ai educaţiei se poate realiza doar prin respectarea legislaţiei în vigoare şi prin cultivarea unor puternice valori democratice în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar. De aceea, Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova invită cei mai importanţi doi actori implicaţi în actul
educaţional – elevii şi profesorii, să completeze formularul disponibil pe platforma http://risej.consiliulelevilor.ro/, şi să contribuie, astfel, la creionarea unei imagini reale asupra modului în care a fost implementat Statutul Elevului în ultimul an şcolar. Un număr cât mai mare
de respondenţi ne va permite tuturor, profesori şi elevi, să milităm împreună pentru soluţii optime, pe termen lung, menite să crească exponenţial calitatea procesului educativ.
 
 
La nivel naţional, acest demers se află la a IV-a ediţie, iar, pentru a fi continuat, avem nevoie de tine!
 
Sursa:Comunicat Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova