Campania de recrutare de asistenţi personali profesionişti continuă la nivelul judeţului Prahova
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova recrutează asistenţi personali profesionişti (APP) şi în cadrul proiectului „TreI: Interacţiune, Integrare, Independenţă! – proiect B”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, fiind disponibile 11 posturi.
 
Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Scopul principal al postului de APP constă în acordarea de asistenţă şi îngrijire adultului cu handicap grav şi accentuat, asigurând, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu dizabilităţi în activitate şi participarea acesteia la viaţa comunităţii, precum şi exercitarea tuturor drepturilor sale cetăţeneşti.
 
▪︎Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului încurajează cetăţenii interesaţi de meseria de asistent personal profesionist să realizeze demersurile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a se alătura echipei noastre şi mulţumeşte, pe această cale, unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi mass-mediei locale, pentru sprijinul acordat în scopul informării prahovenilor cu privire la derularea prezentei campanii de recrutare.
 
 Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, din Ploieşti, din Şoseaua Vestului, nr. 14-16, în cadrul Serviciului Resurse Umane, sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.
 
Sursa:Comunicat Consiliul Judetean Prahova