PENITENCIARULUI PLOIEŞTI în colaborare cu AJOFM-PRAHOVA au derulat Campania de informare, mediere, consiliere a muncii ”Legislaţia muncii e la îndemâna ta”
PENITENCIARULUI PLOIEŞTI în colaborare cu AJOFM-PRAHOVA au derulat, în data de 07.05.2020, la Sediul Penitenciarului Ploiesti, Campania de informare, mediere, consiliere a muncii ”Legislaţia muncii e la îndemâna ta”, campanie care a avut ca scop informarea a 55 de persoane private de libertate cu privire la piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, facilitându-se, astfel, legătura dintre persoanele private de libertate si Agenţia Judeţeană de Ocupare Forţei de Muncă Prahova. 
Comportamentul individual în societate este reglementat de valori şi norme, de tradiţii şi obiceiuri, acestea constituind factori generatori de conduită. O imagine a comportamentul post detenţie evidenţiază că persoanele care au fost private de liberate sunt supuse unui risc crescut de a relua conduita antisocială, existând multiple cauze care îi determină să recidiveze: lispa unui suport familial, lipsa locului de muncă, a unor venituri e.t.c, precum şi existenţa unui tipar de gândire negativ.
Participarea activă a individului la viaţa comunităţii este condiţionată de conştientizarea şi asumarea acestor repere, de asimilarea experienţei sociale şi dezvoltarea unor competenţe specifice, care să îi ajute pe indivizi să se comporte ca membri responsabili ai unui grup social, să îndeplinească anumite roluri sociale. Învăţarea conduitelor prosociale (configurarea deprinderilor cetăţeneşti în scopul participării conştiente şi responsabile la viaţa socială), este unul dintre obiectivele  acestei campanii desfăşurate cu persoanele private de libertate. 
Campania de de informare, mediere, consiliere a muncii “Legislaţia Muncii e la îndemâna ta” se circumscrie demersurilor de creştere a şanselor de reintegrare socială  a persoanelor condamnate, după liberarea acestora, fiind o bună ocazie de exersare a unor roluri şi comportamente cu care persoanele se vor confrunta în perioada postdetenţie.
            Activitatea de informare s-a derulat în clubul unităţii, cu persoanele private de libertate selecţionate, şi a constat în prezentarea, de către reprezentantul AJOFM, a unor soluţii şi a unor resurse viabile care să vină în întâmpinarea nevoilor individuale, determinate de revenirea în comunitate.
Persoanele private de libertate au primit informaţii cu privire la posibilităţile de consiliere profesională, mediere a muncii, formare profesională şi consultanţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei afaceri din partea reprezentantului AJOFM. 
 
Sursa:Comunicat Penitenciarul Ploiesti