Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.Hotărârea nr.37 din 29.04.2021
Hotărârea nr.37 din 29.04.2021
adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 29.04.2021
 
 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Prahova: Având în vedere:
 
- Prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaşiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaşiilor de urenţă;
 
- prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributuiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificările si completările ulterioare;
 
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 
- Ordinul prefectului nr.100 din 13.02.2020 privind actulizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CJSU Prahova;
 
- Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 
- Hotărârea Guvernului nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 
- Hotărârea C.N.S.U. nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19;
 
- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Prahova din 28.04.2021 privind incidenţa cumulată la 14 zile, pe localităţi (U.A.T.), la data de 28.04.2021.