Atenţie: incendiile de vegetaţie uscată se pot propaga la gospodăriile populaţiei, punând în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor
Odată cu sosirea primăverii şi încălzirea vremii, gospodarii şi fermierii aleg să îşi igienizeze terenurile prin arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate. Aceasta este, din nefericire, cea mai întâlnită practică şi reprezintă un pericol foarte mare prin posibilitatea propagării flăcărilor la alte terenuri, păduri, la diferite construcţii şi sisteme din apropiere.
În trimestrul I, pompierii au intervenit pentru stingerea unui număr mare de incendii provocate de arderea vegetaţiei uscate în scopul igienizării terenurilor şi pregătirii acestora pentru lucrările agricole de primăvară.
În perioada 01.01 – 31.03.2021 echipajele specializate pentru intervenţie au acţionat pentru localizarea, lichidarea şi înlăturarea efectelor negative a 183 incendii, în creştere faţă de trimestrul IV al anului 2020 cu 22 %, respectiv 33 evenimente şi a 108 arderi necontrolate, în creştere faţă de trimestrul IV al anului 2020 cu 120,40%, respectiv 59 evenimente.
În trimestrul I al anului 2021 la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a judeţului Prahova s-au înregistrat 108 arderi necontrolate, în general la vegetaţia uscată pe terenurile aflate în administrarea consiliilor locale. Din cele 108 de arderi necontrolate, 89 au fost arderi de vegetaţii uscate care au afectat o suprafaţă de 109,51 hectare de teren. Cele mai multe intervenţii au avut loc pe domeniul public al statului, respectiv 73 intervenţii cu o suprafaţă afectată de peste 95 ha, iar la proprietăţi individuale 16  misiuni cu 14 ha afectate. O pondere mai ridicată a producerii incendiilor de vegetaţie uscată în intervalul orar 12.00 – 15.59, în special în ziua de vineri.
În urma analizei efectuate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a judeţului Prahova a rezultat faptul că 22 arderi de vegetaţie uscată s-au înregistrat în mediul urban şi 67 în mediul rural. 
Pe timpul acţiunilor de răspuns, structurile de intervenţie au acţionat cu 101 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 15 ofiţeri, 405 subofiţeri, 62 personal SVSU/SPSU, 84 poliţie şi  8 jandarmi.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
• Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţiişi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 
De asemenea, reamintim prahovenilor că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, iar în cazul realizării igienizării terenurilor prin ardere, este obligatorie obţinerea acceptului de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi a permisului de lucru cu focul, impunându-se totodată, respectarea cu stricteţe a măsurilor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea sancţiunilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Deoarece legislaţia interzice arderea la întâmplare a vegetaţiei uscate, iar cei care o fac pun în pericol gospodăriile, fondul forestier, bunuri materiale importante sau chiar vieţi omeneşti, transmitem din nou un apel către populaţie şi către factorii de răspundere din administraţiile locale, să respecte interdicţiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă în care propagarea flăcărilor este favorizată de condiţiile meteorologice.
Sursa:Comunicat ISU Prahova 
Foto cu caracter ilustrativ