ISU PRAHOVA. Măsuri de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul Sărbătorilor Pascale
 
Cu ocazia Sărbătorilor Pascale pe teritoriul judeţului Prahova, vor fi organizate manifestări religioase cu participarea unui public numeros şi un aflux de persoane spre zonele lăcaşurilor de cult creştin ortodox sau către localităţile şi zonele turistice.
Premergător sărbătorilor pascale, personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Prahova execută controale de prevenire la unităţile de cult din judeţ, precum şi la cele destinate cazării persoanelor din incinta ansamblurilor mănăstireşti, în scopul depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale de incendiu şi a altor nereguli specifice.
Personalul Inspecţiei de Prevenire va avea în atenţie respectarea condiţiilor de securitate la incendiu, dotarea cu mijloace de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor şi starea acestora, dar şi modul de amenajare a spaţiilor şi a locurilor folosite pentru arderea lumânărilor pe timpul slujbelor religioase. De asemenea, vor fi verificate şi sistemele de încălzire locală în vederea prevenirii izbucnirii unor eventuale incendii.
Preoţii şi personalul neclerical vor fi instruiţi cum să prevină situaţiile de urgenţă, dar şi cum să acţioneze în cazul producerii acestora.  
 
Privind lăcaşurile de cult:
Desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioşilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult;
În situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult, se vor menţine fixate în poziţie deschisă uşile de acces/evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm pe pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu;
Evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare şi interzicerea desfăşurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
Desemnarea unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durată desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână;
Instruirea participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu.
 
Privind spaţiile de cazare:
Instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţionare în situaţia producerii unor evenimente;
 
Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis:
Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule;
Interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.
 
Accesul în biserici se va realiza astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul, ţinând cont şi de măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2. Reamintim populaţiei că cea mai importantă armă pe care o avem în combaterea pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 este adoptarea unui comportament responsabil la nivel individual prin respectarea următoarelor măsuri de prevenţie:
folosiţi, în mod corect, masca de protecţie! Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor din jur, aceasta trebuie să vă acopere nasul şi gura;
nu vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate;
evitaţi locurile aglomerate unde sunteţi expuşi la contact direct sau la interacţiune cu un număr mare de persoane;
păstraţi o distanţă semnificativă faţă de celelalte persoane pe care le întâlniţi.
 
Toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino”  Prahova sunt pregătite pentru a face faţă evenimentelor ce s-ar putea produce în  această perioadă, care sperăm să fie cât mai puţine, pentru ca cetăţenii să petreacă în linişte Sărbătorile Pascale.