STUDENŢII ECONOMIŞTI PRAHOVENI DEZBAT ÎMPREUNĂ CU PRACTICIENII ŞI CADRELE DIDACTICE ETICA BANCARĂ .STUDIU DE CAZ CODUL DE ETICĂ ÎN BCR

În data de 13 aprilie 2021, a avut loc la Ploieşti seminarul ştiinţific on-line "ETICA ÎN DOMENIUL BANCAR - STUDIU DE CAZ CODUL DE ETICĂ ÎN BCR" organizat de către Facultatea de Ştiinţe Economice în parteneriat cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ.

Au fost prezentate aspecte practice privind Codul de Etică al BCR care este menit să ajute angajaţii şi conducerea Băncii, să respecte legislaţia aplicabilă industriei bancare, cadrul intern de reglementare, bunele practici în domeniu şi să menţină cele mai înalte standarde etice în desfăşurarea activităţilor băncii. Specialişti din cadrul Băncii Comerciale Române au făcut prezentări interactive privind principiile şi valorile după care Banca Comercială Română se ghidează zi de zi.

Codul de Etică al BCR descrie ansamblul de valori, principii şi norme etice de care avem nevoie pentru a lua decizii profesionale corecte atât în relaţia cu clienţii, colaboratorii şi colegii noştri, cât şi în relaţia cu Autorităţile de Supraveghere şi Control.

Ne bucură interesul cadrelor didactice şi studenţilor economişti de la UPG Ploieşti pentru acest domeniu şi am constatat că etica în domeniul bancar este o specializare care atrage tinerii. De aceea, am încurajat studenţii să îşi clădească o carieră în acest domeniu, a declarat doamna Florica Neagu, director BCR Ploieşti.

Am constat că aceste seminarii interactive studenţi-profesori-mediu de afaceri sunt binevenite atât pentru noi cadrele didactice, cât şi pentru tineri întrucât îi pot inspira în opţiunile de viitor în domeniul antreprenorial, a declarat doamna Irina Gabriela Rădulescu, decan Facultatea de Ştiinţe Economice, UPG Ploieşti.