Start înscrieri la Şcoala de Meserii CONCORDIA  pentru anul şcolar 2021-2022
 Până pe 30 iunie 2021 tinerii proveniţi din medii sociale dezavantajate se pot înscrie la unul dintre cele patru cursuri gratuite de formare profesionala organizate de Şcoala de Meserii CONCORDIA din Ploieşti: bucătar, brutar, ospătar sau lucrător în cultura plantelor.
Selecţia şi o parte din activităţi sunt cofinanţate în cadrul proiectului „Prima camera – o şansă pentru viitorul tinerilor “, implementat de către Organizaţia Umanitară CONCORIDA în perioada  octombrie 2020 – octombrie 2021. 
Şcoala de Meserii CONCORDIA, din cadrul Edu-Campus CONCORDIA, oferă oportunităţi incluzive de formare profesională pentru 45 de tineri anual, garantând accesul tinerilor proveniţi din medii dezavantajate la educaţie şi formare profesională de calitate.
Cursurile organizate de Şcoala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică şi 25% teorie. Pe lângă cursurile de calificare, tinerii beneficiază de cursuri de dezvoltare personală, consiliere vocationala, limba engleză, matematică aplicată şi educaţie financiara, astfel încât să devină mai buni în meseria în care se formează, dar şi pentru a face faţă mai bine provocărilor din viaţa de zi cu zi. La finalizarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi în Uniunea Europeană. După finalizarea cursurilor, prin Serviciul de Consiliere Vocaţională, tinerii sunt sprijiniţi în găsirea şi menţinerea unui loc de muncă. Tinerii selectaţi în proiect vor lua parte la un program intens de pregătire şi dezvoltare a abilitaţilor de viaţă independentă, fiind sprijiniţi să învete o meserie şi să îşi dezvolte abilităţi conexe care îi ajută să facă faţă mai bine provocărilor din viaţa de zi cu zi. 
 
Tinerii trebuie să aibă minim 8 clase absolvite şi vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani pentru a putea fi admişi la cursurile de formare profesională. De asemenea pot fi admişi minori care au împlinit vârsta de 16 ani, dacă aceştia nu solicită servicii de cazare. Pe toată durata de 10 luni în care se desfăşoară cursurile, toţi tinerii au masa de pranz asigurată şi pot beneficia de cazare, în limita locurilor disponibile. Admiterea se face pe baza unui interviu şi a unor teste de evaluare a cunoştinţelor. „Înainte de a lua o decizie, recomand fiecărui tânăr să urmărească pagina noastră de Facebook sau chiar să ne facă o vizită în locaţia de desfăşurare a proiectului, pentru a se asigura că a luat decizia cea mai bună pentru el şi viitorul său. Şcoala de Meserii CONCORDIA este locul unde fiecare tânar chiar contează şi este susţinut să îşi atingă obiectivele." declară Ramona Vasiloae Năstăsache, Coordonator programe educaţionale la Şcoala de Meserii CONCORDIA. 
 
Începând cu anul 2011, 290 de tineri au absolvit unul dintre cursurile Şcolii de Meserii CONCORDIA, iar 70% şi-au menţinut locul de muncă la acelaşi angajator pentru mai mult de 6 luni.  
 
Pentru mai multe informaţii despre înscriere, accesaţi https://www.concordia.org.ro/scoala/cum-te-inscrii/.
 
Activităţile se vor desfăşura în cadrul proiectului „Prima camera – o şansă pentru viitorul tinerilor “, cod MySIS 135085, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de 36 de luni, cu o valoare totală de 3 865 018,18 RON lei.
______