Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Hotărârea nr.28 din 3 aprilie 2021
Hotărârea nr.28 din 03.04.2021 adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 03.04.2021
 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Prahova: Având în vedere:
 
- Prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaşiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaşiilor de urenţă;
 
- prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributuiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificările si completările ulterioare;
 
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 
- Ordinul prefectului nr.100 din 13.02.2020 privind actulizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CJSU Prahova;
 
- Legea 55/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVid-19 în Romania;
 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România;
 
- prevederile ordinului comun nr.2171/181/M.223/4980/2020 la Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizare şi funcţionarea centrelor de Vaccinare împotriva COVID-19.
 
Vezi hotararea AICI
 
Sursa:Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.