Echipa „Ploieşti-Capitala Tineretului din România

Echipa „Ploieşti-Capitala Tineretului din România" a convocat Adunarea Generală de constituire a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Prahova, abrevierea uzuală a denumirii este FJT Prahova. În cadrul întâlnirii au fost prezenţi reprezentanţi din partea autorităţilor locale, domnul Adrian Dobre, primul municipiului Ploieşti, domnul Bogdan Toader, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, doamna Ludmila Sfirloaga, vicepreşedinte a Consiliului Judetean Prahova, domnul Mihai Dragoş, preşedinte al Consiliului Tineretului din Romania şi domnul Ticu Placinta, vicepreşedinte al Fundaţiei Nationale pentru Tineret. 
Noul consiliu de conducere, ales prin vot secret, este compus din: Radu Simionescu - preşedinte, Nicoleta Sprîncenatu (Nona Niko)- Vicepreşedinte,Adrian Tudor- Secretar General. Membrii Consiliului de Conducere au fost stabiliţi ca fiind: Florin Ioniţă , Lunca CristinaMonica Marin şi Vasile Porumbaru. Comisia de cenzori este compusă din: Sorin Ioniţă-expert contabil, Mihaela Tătaru şi Vlad Alexandru(Alex Vlad) . 
De asemenea, s-a votat afilierea Fundaţiei Judetene pentru Tineret Prahova două importante structuri pentru tineret la nivel naţional: Consiliul Tineretului din România şi Fundaţia Naţională pentru Tineret.

Asociatia Valex este membra fondatoare a  Funadatiei ,iar eu domnul avocat si presedinte al Asociatiei menbtionate face parte din comisia de cenzori.