RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PRAHOVA - PENTRU ANUL 2020
 
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PRAHOVA - PENTRU ANUL 2020
 
Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor Prahova este organizata si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, finantata din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii, condusa de  un director executiv (medic veterinar) şi un director executiv adjunct (medic veterinar), numiţi prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A. 
 Domeniul de activitate al DSVSA Prahova il reprezinta totalitatea acţiunilor şi activităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor iniţiate, desfăşurate şi finalizate, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, siguranţei alimentelor, sănătăţii publice, protecţiei animalelor şi a protecţiei mediului.
 
1. Cadrul legislativ de functionare al DSVSA Prahova este:
-ORDONANTA DE GUVERN  nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare;
-HOTARAREA DE GUVERN  nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Este aprobata prin Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 920/11.06.2018 .
TOTAL PERSONAL: 147 posturi, din care:
-82 functionari publici, din care 9 functii de conducere;
-65 personal contractual (8 perioada nedeterminata, 11 posturi cf OG 42/2004, 4 posturi cf Ordinului 113/2008 si 42 posturi cf Ordinului 64/2007);
 
3.OBIECTIVE STRATEGICE:
-Implementarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei nationale si europene pentru realizarea obiectivelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
-asigurarea la nivelul judetului Prahova a implementarii cerintelor privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la distribuirea alimentelor catre consumatorul final si asigurarea unui nivel inalt de protectie a vietii si sanatatii umane bazat pe analiza riscului.
-asigurarea la nivelul judetului Prahova a implementarii cerintelor privind  apararea sanatatii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, a sigurantei alimentelor destinate consumului uman, salubritatii furajelor pentru animale si protectiei mediului, in raport cu cresterea animalelor, identificarea si inregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor; 
-ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor care constituie obstacole in desfasurarea comertului cu animale vii si produse alimentare.
-dezvoltarea cooperarii cu institutiile statului, organizatii nonguvernamentale,  asociatii publice si private reprezentate la nivel teritorial, precum si alte institutii nationale pe domeniul de activitate, conform limitelor  de competenta legale. 
4.ACTIVITATI IN DOMENIUL SANATATII SI BUNASTARII ANIMALELOR
4.1.SITUATIA EFECTIVELOR DE ANIMALE  RULATE IN ANUL 2020 SI SUPUSE ACTIUNILOR SANITARE VETERINARE/EXAMINARE CLINICA/CERTIFICARE
 
Gospodaria populatie
Exploatatii comerciale
TOTAL
Efectiv
Efectiv
 
Bovine
42.273
40.514
82.787
Cabaline
6.242
156
6.398
Ovine
310.229
154.337
464.566
Caprine
58.884
150
59.034
Suine
66.245
56.614
122.859
Pasari
471.411
16.189.438
16.660.849
Caini
93.234
-
93.234
Pisici 
16.839
-
16.839
Familii albine
38.276
-
38.276
 
4.2.SITUATIA EXPLOATATIILOR NONPROFESIONALE -  23.162, din care:
-exploatatii cu bovine   – 6.499
-exploatatii cu ovine      -7.383
-exploatatii cu caprine  - 2.736
-exploatatii cu suine  - 12.668
4.3. SITUATIA EXPLOATATIILOR COMERCIALE:
-exploatii comerciale bovine  - 15 (7 exploatatii vaci lapte şi 8 bovine crestere si ingrasare)
-centre colectare BOVINE – 6
-exploatatii comerciale ovine – 5
–centre colectare ovine - 3
-exploatatii comerciale suine – 6
-exploatatii comerciale pasari – 16 (2 exploatatii gaini oua consum, 2 exploatatii reproductie, 1 exploatatie fazani şi 11 exploatatii pui carne)
4.4.SITUATIA CABINETELOR MEDICALE /FARMACII/PUNCTE FARMACEUTICE VETERINARE
-cabinete medici veterinari de libera practica imputerniciti (medici veterinari concesionari) – 52
-cabinete veterinare animale de companie – 44
-farmacii veterinare – 64
-puncte farmaceutice veterinare – 8
 
4.5.ACTIUNI SANITARE VETERINARE OBLIGATORII 
Vaccinare anticarbunoasa la bovine = 26881
Vaccinare anticarbunoasa la ovine = 186185
Vaccinare anticarbunoasa la caprine = 33233
Vaccinare anticarbunoasa la cabaline = 5172
TOTAL VACCINARE ANTICARBUNOASA- 251.471
Recoltare probe sange pentru Leucoza Enzootica Bovina = 19220
Recoltare probe sange pentru  Bruceloza Bovina = 16937
Recoltare probe sange pentru  Anemia Infectioasa Ecvina = 5495
Recoltare probe sange pentru Brucella Melitensis la ovine = 15153
Recoltare probe sange pentru Brucella Melitensis la caprine = 3237
Recoltare probe sange pentru Brucella Suis = 72
Recoltare probe sange Aujeski suine =  20
TOTAL PROBE SANGE – 60.134
Tuberculinare bovine TCS = 26505
Tuberculinare bovine TU = 6797
TOTAL TUBERCULINARE  - 3.302
Vaccinare antirabica la caini = 68922
Vaccinare antirabica la pisici = 3189
TOTAL VACCINARE ANTIRABICA - 72.811
 
4.6.FOCARE DE BOLI INFECTOCONTAGIOASE /PARAZITARE 
4.6.1.trichineloza la: -porc domestic = 6 (Valea Doftanei, Barcanesti -2, Brazi, Sirna, Bucov),        
                                  -mistret = 9 (AVPS Campina-3 in 3 FV; AJVPS Prahova -6 in 4 FV)
Toate focarele de trichinelozaau fost stinse la 31.12.2020.
 
-Numar capete porci despagubiti in focare – 5 capete  
-Valoarea totala a despagubirior in 2020 – 9.163 lei
 
4.6.2.PPA (pesta porcina africana) la porc domestic -focare declarate in anul 2020 - 34 
                                      -focare nestinse din 2019 – 3
                                      -focare stinse in 2020 - 26
                                      -focarea active la 31.12.2020 -  11
-Numar capete porci domestici ucisi in focare – 690 capete
-Numar capete porci domestici despagubiti in focare – 343 capete   
-Valoarea totala a despagubirior in 2020 – 316.749 lei
 
 PPA la mistret –cazuri active in 2020 - 152 cazuri  (20 vanati si 132 morti)
                            -cazuri active din 2019 – 25 (10 vanati si 15 morti)
                            -total cazuri active 31.12.2020 – 177 (in 24 de FV din cele 43 existente)
 
4.6.3..Anemie Infectioasa Ecvina – 1 cabalina (Telega)-focar stins-despagubit cu suma de 1.875 lei
 
5.ACTIVITATI  ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR
5.1.Siguranţa alimentelor de origine animală/nonanimala - situatia unitatilor autorizate/inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor la data de 01.01.2020/situatia controalelor realizate pe aceste unitati
TIP UNITATE
 
Nr. unităţi existente la 01.01.2020
Nr. unităţi controlate în anul 2020
ORDIN 57/2010
Abatoare ungulate domestice
4
125
Abatoare păsări
2
58
Depozite frigorifice şi unităţi reambalare
20
164
Unitate procesare carne
14
405
Unitate procesare peşte
4
65
Unitate procesare lapte
3
52
Unitate procesare miere
5
64
Unitate procesare stomacuri,
 intestine,vezici
2
25
TOTAL
54
958
ORDIN 111/2008-origine animala
 
 
Carmangerii
46
458
Măcelării
131
1052
Magazin desfacere peşte(pescărie)
42
84
Restaurante şi alte unităţi de 
alimentaţie publică
965
1679
Pensiune turistică
79
30
Depozit alimentar
43
71
Super/Hipermarket
94
206
Magazin alimentar
3055
1647
TOTAL
4455
5227
ORDIN 111/2008-origine nonanimala
 
 
Fabrici paine
75
85
Fabricare vin
32
40
Patiserii si specialitati panificatie
140
84
Mori
15
12
Fabrici bauturi alcoolice
3
3
Fabrici bere
2
4
Ape minerale
2
4
Ape imbuteliate
13
21
Ape de izvor
3
8
Uleiuri vegetale
3
3
Fabrici paste fainoase
5
5
Fabrici dulciuri si produse zaharoase
10
8
Fabrici biscuiti, piscoturi
16
10
Unitati conservare legume fructe
14
14
Bauturi racoritoare
2
2
Unitati condiment, ceai, cafea
10
10
Depozite legume, fructe si alte produse
111
78
Unitati ambalare
32
20
TOTAL
488
411
 
5.2.SITUATIA ANIMALELOR SACRIFICATE SI EXPERTIZATE IN ABATOR IN ANUL 2020 
Nr.
crt.
Specia
Numar capete
1
Bovine
4.826
2
Cabaline
101
3
Porcine
92.205
4
Ovine
10.250
5
Caprine
738
6
Pasari
9.813.849
 
IN URMA EXPERTIZEI SANITARE VETERINARE EFECTUATE DE MEDICII VETERINARI DIN ABATOARE SI UNITATI DE PROCESARE AU FOST CONFISCATE 6.569,3 TONE CARNE SI ALTE SUBPRODUSE NECOMESTIBILE.
TOTAL CANTITĂŢI CONFISCATE IN URMA CONTROALELOR OFICIALE – 602,7 kg produse alimentare de origine animala.
 
6.ACTIVITATEA ÎN CADRUL LABORATORULUI SANITAR - VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Incadrarea actuala cu personal a L .S.V.S.A.  Prahova  este urmatoarea : 9 specialisti medici veterinari, 5 specialisti ingineri chimisti, 10 asistenti veterinari si 5 laboranti. 
Metodele de diagnostic utilizate in activitatea laboratorului sunt metode  standardizate  si  stasuri in vigoare pentru care responsabilii de profile au fost instruiti  in cadrul laboratoarelor de referinta nationale, fiind acreditate Renar 66 de metode de diagnostic. 
 
 
 
DOMENIUL SANATATE ANIMALA
 6.1.Supraveghere serologica pentru boli virale - probe sange analizate
Leucoza Enzootica Bovina   -        19220
Anemia infectioasa ecvina      -        5495                                               
Pseudopesta aviara                -      2428   
Influenta aviara                       -     2791    
Bluetongue                             -     5486 
 
6.2.Supraveghere serologica pentru boli bacteriene - probe sange analizate
Bruceloza bovine               -             16937
Brucella melitensis (ovine/caprine)     -    18390
Bruceloza porci                              -             72
 
6.3.Supraveghere pentru boli parazitare
-probe trichina digestie artificiala –mistreti           - 957
-probe trichina digestie artificiala- domestici        -   26
-probe trichina digestie artificiala – urs                 -     1             
-probe insecte                            -    18   
-probe albine                            -    130 
-probe  pasari                            -     15
-Pprobe animale salbatice             -     3    
 
6.4.Supraveghere de laborator pentru bolile prionice (EST) – probe creer
-bovine (ESB)                    -         2088
 
-ovine/caprine (SCRAPIE)    -        1755
-cervidee                                -       20
 
6.5.Supravegherea de laborator pentru Pesta porcina clasica/Pesta porcina africana  -probe sange test Elisa:
- Pesta Porcina Clasica –tehnica ELISA  -    790  probe mistreti                  
- Pesta Porcina Africana  - prin testul  ELISA   -    1242 probe mistreti
 -Pesta Porcina Africana (GP+SC)   -12394 probe porci domestici
6.6.Identificarea genomului pestei pocine clasice prin Real Time RT-PCR-probe organe
-porci domestici  (GP+SC) -   195
 
-mistreti                            - 807
 
 
6.7.Identificarea genomului Pestei Porcine Africane prin Real Time PCR - probe organe
- porci domestici (GP+SC)     - 455
- mistreti                           -  1218
 
 
6.8.Salubritatea furajelor, apei, solului si influenta lor asupra sanatatii animalelor
-probe furaje –            14
-teste sanitatie  -     7093
-probe  apa -               14
 
6.9.Supravegherea anatomo - patologica si de laborator 
–probe organe/ cadavre animale moarte  -  75
-examene bacteriologice        -  2757
 
6.10.Supraveghere rabie – probe creer
-Animale salbatice      -  204
-Animale domestice           -2
 
TOTAL PROBE SANGE - 85.245
PROBE ORGANE DE LA ANIMALE SACRIFICATE/VANATE/MOARTE – 3.659
PROBE CREER (ESB, EST, RABIE) – 4.069
PROBE ORGANE/CADAVRE – 2.832
 
PROBE TESTE SANITATIE  -     7.093
PROBE FURAJE/APA - 486
 
 
DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTELOR
Pe profile de activitate s-au efectuat urmatoarele:
6.11.Controlul  microbiologic  al  produselor  alimentare  de  origine  animala- 4995 probe/ 16794 analize.        
6.12.Controlul  microbiologic  al  produselor  alimentare  de  origine  non-animala- 555  probe / 2820 analize, din care:
-Autocontrol:   425 probe/2030 analize
-In program strategic : 130 probe/  784 analize
6.13. Controlul  fizico-chimic  al  produselor  alimentare  de  origine  animala- 220 probe/581 analize, din care:
In Autocontrol:  173 probe/503 analize
In program strategic: 47  probe/ 78 analize
6.14. Controlul  fizico-chimic  al  produselor  alimentare  de  origine  nonanimala -162 probe/630 analize, din care:
-In Autocontrol 124 probe/ 471 analize.
-In program strategic 33  probe/  125 analize 
6.15. Controlul produselor alimentare  in vederea depistarii reziduurilor si a contaminantilor -458  probe /597  analize, din care: 
- Program strategic:396 probe/ 481  analize astfel: 
 -Autocontrol :  82 probe/  150 analize
 
 TOTAL PROBE/ANALIZE EFECTUATE IN ANUL 2020 IN DOMENIUL SIGURANTEI ALIMENTELOR:
-PROGRAM STRATEGIC 5.601 PROBE/18.262 ANALIZE
-AUTOCONTROL  804 PROBE/3.154 ANALIZE
 
7.AVIZAREA,AUTORIZAREA/ÎNREGISTRAREA OBIECTIVELOR SUPUSE CONTROLULUI SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
In anul 2020 au fost evaluate in vederea obtinerii inregistrarii / autorizarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor :
1.Unitati inregistrate conform  Ordinului nr. 111/2008
–Unitati vanzare cu amanuntul/alimentatie publica - 551
-Autorizatii  auto – 308
-Vize autorizatii auto – 297
-Avize principiu contructie-20
-Avize/negatii AFIR – 142
2.Unitati inregistrate/autorizate conform ordinului 16/2010:
-Exploatatii comerciale/comerciale tip A/farmacii veterinare-148
-Transportatori/mijloace transport auto - 72
Unitate ambalare/depozitare aditivi furajeri – 1
Unitati DDD – 25
8.IDENTIFICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA ANIMALELOR
8.2. În anul 2020 au fost inspectate pentru verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale (SMR 4,5 şi 9, 6-8 şi 11-13) un număr de 22 exploataţii incluse în eşantionul APIA de control. In 17 exploataţii nu au fost constatate abateri iar în 5 exploataţii au fost constatate neconformităţi care au fost sancţionate şi raportate APIA.
8.3. În anul 2020 au fost identificate şi înregistrate în judeţul Prahova următoarele efective: 
-6.352 bovine şi bubaline
-46.664 ovine
-7.250 caprine
-37.385 suine
 
9.MONITORIZAREA COMERŢULUI INTRACOMUNITAR, IMPORTUL, EXPORTUL ŞI TRANZITUL DE ANIMALE VII, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ.
9.1.Animale/Carcase  exportate:
-   8.767 capete bovine vii (Turcia, Israel, Iordania, Liban);
- 67.750 capete ovine vii (Iordania) ;
- 28.344 carcase ovine (Emiratele Arabe Unite, Iordania);
9.2.Animale introduse în România, prin comerţ intracomunitar:
-Bovine 4.013 capete
-Păsări 109.179 capete
-Suine 7.779 capete
-Cabaline 10 capete
-Peşti vii 431.557 kg
9.3.Animale iesite din România, prin comerţ intracomunitar:
-Câini adopţie 1.093 capete
-Bovine 1.017 capete
-Ovine 19.992 capete
-Ouă incubaţie 8.125.360 buc.
 
10.NECONFORMITĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE APLICATE PENTRU NECONFORMITĂŢILE CONSTATATE
-Sănătatea animalelor –70 sanctiuni in valoare totala de 275.340 lei si 22 avertismente 
-Bunăstarea animalelor – 6 sanctiuni in valoare totala de 4.800 lei
-Produse medicinale veterinare – 12 sanctiuni in  valoare totala de 12.200 lei
-Siguranţa alimentelor de origine animala –137 sanctiuni in valoare totala de 721.200 lei si 4 avertismente 
-Siguranţa alimentelor de origine nonanimală – 12 sanctiuni in valoare totala de 25.400 lei
 TOTAL SANCŢIUNI APLICATE DE DSVSA ÎN ANUL 2020
-237 SANCTIUNI IN VALOARE TOTALA 1.038.940 LEI
-26 AVERTISMENTE
Ordonanţe de interzicere/suspendare a activităţii (O.I.A./O.S.A) emise,pentru nerespectarea condiţiilor de autorizare/înregistrare, conform Ordinelor A.N.S.V.S.A. nr.: 111/2008, 57/2010, 16/2010.
-OST (ordonanta suspendare temporara a activitatii)– 33
-OIA/decizii de incetare a activitatii - 285
-ORA (ordonanta de reluare a activitatii)– 45
11.ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
 
DENUMIRE INDICATOR
EXECUTIE REALIZATA
VENITURI TOTAL 
21.654.735
VENITURI PROPRII
4.719.414
Subvenţii pentru instituţii publice 
16.876.059
Cofinantare AFIR
9.044
Venituri din anii precedenti
50.218
TOTAL CHELTUIELI 
21.654.735
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 
13.712.384
TITLUL  II - BUNURI ŞI SERVICII 
6.573.651
TITLUL X  - PROIECTE CU FINANŢARE DIN  FONDURI EXTRENE 
1.285.551
TITLUL X ALTE CHELTUIELI 
83.149
 
12.SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN AL DSVSA PRAHOVA
Sistemul de control intern managerial, la data de 31.12.2020, este conform cu standardele cuprinse in codul controlului intern managerial.Pe parcursul anului 2020 a avut loc 1 sedinta in cadrul comisiei SCIM.
 
13.MANAGEMENTUL COMUNICĂRII (Legea 544/2001)
In anul 2020 am primit 4 solicitari cf Legii 544/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, la care s-au raspuns in termenul legal.
In cursul anului 2020, la nivelul judetului Prahova nu au fost confirmate toxiinfectii alimentare datorate consumului de alimente.
 
 
Sursa:Comunicat DSV Prahova 
 
Foto cu caracter ilustrativ