Comunicat de presă privind măsurile adoptate de C.J.S.U. Prahova în şedinţa din data de 26 februarie 2021
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit vineri, 26.02.2021, într-o nouă şedinţă extraordinară, organizată în sistem audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr. 13/2021, privind scenariile de funcţionare pentru unităţile de învăţământ începând cu data de 01.03.2021, şi Hotărârea nr. 14/2021 prin care se actualizează lista spaţiilor identificate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru care se aprobă schimbarea temporară a destinaţiei iniţiale în Centre de vaccinare împotriva COVID-19, pentru etapa a II-a de vaccinare.
 
  Prin Hotărârea nr. 13/2021, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a adoptat actualizarea scenariului de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova, începând cu data de 01.03.2021. 
  Deciziile au fost luate în baza propunerilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova.
  Scenariile aprobate de către CJSU le puteţi consulta în anexa ataşată comunicatului.
 
  Conform prevederilor Hotărârii nr. 14/2021, pentru etapa a II-a de vaccinare împotriva COVID-19, a fost actualizată lista spaţiilor identificate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru care se aprobă schimbarea temporară a destinaţiei iniţiale în Centre de vaccinare împotriva COVID-19.
 
NR. LOCALITATE DENUMIRE ADRESA
1. PLOIEŞTI COLEGIUL NAŢIONAL AL. I. CUZA SALA DE SPORT PLOIEŞTI, STR. TREI IERARHI NR. 10
2. PLOIEŞTI FOSTUL LICEU LUDOVIC MRAZEK-CLĂDIRE CORP II PLOIEŞTI, STR. MIHAI BRAVU NR 241
3. PLOIEŞTI CENTRUL MEDICAL MEDIURG PLOIEŞTI, STRADA PLUGARI NR. 1 BIS
4. CÂMPINA CASA TINERETULUI CÂMPINA
BD. N. BĂLCESCU 50
5. BUŞTENI CENTRUL CULTURAL AUREL STROE
BUŞTENI
BLD. LIBERTĂŢII 93
6. MIZIL SALA DE SPORT 
MIZIL
STR. STADIONULUI F.N.
7. SINAIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „GEORGE ENESCU“ SINAIA 
SINAIA
B-DUL CAROL I NR. 36
8. BĂICOI SALA DE SPORT TINERETULUI STR. REPUBLICII NR. 10
 
Direcţia de Sănătate Publică Prahova a avizat temporar funcţionarea centrelor de vaccinare pentru perioada derulării campaniilor de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19.
 
Lista Centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 va fi actualizată ori de câte ori situaţia o impune.
 
Odată cu adoptarea celor două hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor altor hotărâri C.J.S.U. Prahova contrare deciziilor adoptate astăzi.
 Toate hotărârile aprobate de C.J.S.U. Prahova pot fi consultate în varianta integrală pe site-ul www.isuprahova.ro.