Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit vineri, 19.02.2021, într-o nouă şedinţă extraordinară

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit vineri, 19.02.2021, într-o nouă şedinţă extraordinară, organizată în sistem audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr. 11/2021, care vizează o serie de noi măsuri impuse de contextul actual al evoluţiei pandemiei cu noul coronavirus, şi Hotărârea nr.12/2021 prin care au fost actualizate scenariile peivind desfăşurare activităţilor didactice în unităţile de învăţământ din judeţ, începând cu data de 22.02.2021.

Prevederile Hotărârii nr. 11/2021 a CJSU se aplică în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, pentru 14 zile, începând cu data de 22.02.2021. (Vedeţi ANEXA cu perioada aplicării restricţiilor)

 

În cadrul Hotărârii nr. 11/19.02.2021, membrii CJSU Prahova au aprobat punerea în aplicare a măsurilor specifice fiecărui interval de referinţă al incidenţei ratei cumulate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Prahova.

 

 • Incidenţa cumulată mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori: AZUGA, OLARI, POIANA CÂMPINA

(VEDEŢI ANEXA CU RATA DE INCIDENŢĂ AFERENTĂ FIECĂREI LOCALITĂŢI)

 

Pentru UAT-urile unde rata de incidenţă este între 1,5-3/1000 de locuitori, sunt în vigoare următoare măsuri:

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

 

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori:

 

 1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;

 3. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

 5. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

 6. măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

 • Incidenţa cumulată mai mare de 3/1000 locuitori: COSMINELE

(VEDEŢI ANEXA CU RATA DE INCIDENŢĂ AFERENTĂ FIECĂREI LOCALITĂŢI)

 

Pentru aceste UAT-uri au fost dispuse următoarele măsuri:

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

 

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori:

 

1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este este interzisă;

2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;

3. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, dar care nu vor fi consumate în spaţiile respective (livrare la domiciliu, takeaway);

5. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi; se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

6. măsurile prevăzute la 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. Terasele care nu întrunesc caracteristicile enumerate (nu au acoperiş/plafon/tavan şi care nu sunt delimitate de cel puţin doi pereţi exteriori) rămân deschise în condiţiile legii

7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă. Funcţionarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri este permisă doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară (în conformitate cu art. 4 Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60 din 17.12.2020 privind aprobarea aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19).

 

 • Pentru unităţile administrativ teritoriale unde Incidenţa cumulată ESTE mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori se aplică următoarele măsuri:

 

Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

 

Măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori:

 

 1. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane;

 3. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie;

 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

 5. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00;

 6. măsurile prevăzute la pct. 4 şi 5 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unităţile administrativ-teritoriale enumerate mai sus au obligaţia de a informa persoanele fizice/ persoanele juridice/ autorităţile care au locuinţa/sediul social/ punct de lucru în aceste unităţi administrativ-teritoriale cu privire la obligaţia respectării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 35/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

 

--------------------

 

Prin Hotărârea nr.12/2021, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, membrii CJSU Prahova au adoptat actualizarea scenariilor de funcţionare o serie de unităţi didactice, începând cu data de 22.02.2021. Deciziile au fost luate în baza propunerilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova.

Scenariile actualizate prin Hotărârea CJSU le puteţi consulta în ANEXA care face parte integrantă hotărârea menţionată.

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului răspândirii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 vor fi actualizate ori de câte ori situaţia o impune.

Toate hotărârile aprobate de C.J.S.U. Prahova pot fi consultate în varianta integrală pe site-ul www.isuprahova.ro

ANEXA la Hotărârea C.J.S.U Prahova NR.11 din 19.02.2021

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 19.02.2021, pentru perioada 05.02.2021 - 18.02.2021

 

UAT

POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 16.02.2021

NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19

Rata incidentei la 1000 de locuitori

COSMINELE

947

3

3.17

POIANA CAMPINA

4967

9

1.81

AZUGA

4699

8

1.70

OLARI

1893

3

1.58

BUSTENI

9486

13

1.37

BARCANESTI

9487

13

1.37

POIENARII BURCHII

4606

6

1.30

SINAIA

11168

13

1.16

TEISANI

3583

4

1.12

VALCANESTI

3680

4

1.09

GORNET

2779

3

1.08

PLOIESTI

224645

236

1.05

FANTANELE

1932

2

1.04

TALEA

988

1

1.01

PACURETI

1977

2

1.01

SOTRILE

3300

3

0.91

BAICOI

18901

17

0.90

TINOSU

2336

2

0.86

BLEJOI

9380

8

0.85

PAULESTI

7066

6

0.85

GORGOTA

4844

4

0.83

BREAZA

16063

13

0.81

VALEA DOFTANEI

6384

5

0.78

COMARNIC

11900

9

0.76

CAMPINA

36334

27

0.74

COCORASTII COLT

2891

2

0.69

SIRNA

4608

3

0.65

CHIOJDEANCA

1537

1

0.65

FLORESTI

7833

5

0.64

BERCENI

6387

4

0.63

MIZIL

16066

10

0.62

CIORANI

6533

4

0.61

COCORASTII MISLII

3279

2

0.61

ARICESTII RAHTIVANI

8266

5

0.60

VALENII DE MUNTE

13724

8

0.58

PLOPENI

8703

5

0.57

IORDACHEANU

5236

3

0.57

ALBESTI-PALEOLOGU

5415

3

0.55

VALEA CALUGAREASCA

10830

6

0.55

SCORTENI

5599

3

0.54

BANESTI

5640

3

0.53

ADUNATI

1965

1

0.51

GURA VITIOAREI

6006

3

0.50

PUCHENII MARI

8227

4

0.49

BATRANI

2065

1

0.48

FILIPESTII DE TARG

8260

4

0.48

BRAZI

8429

4

0.47

MAGURENI

6367

3

0.47

IZVOARELE

6383

3

0.47

TOMSANI

4258

2

0.47

GORNET-CRICOV

2154

1

0.46

VARBILAU

6613

3

0.45

PREDEAL-SARARI

2213

1

0.45

BALTA DOAMNEI

2282

1

0.44

MAGURELE

4604

2

0.43

BUCOV

11570

5

0.43

TELEGA

5245

2

0.38

LIPANESTI

5281

2

0.38

DRAJNA

5336

2

0.37

SLANIC

5380

2

0.37

RAFOV

5495

2

0.36

SOIMARI

2972

1

0.34

BERTEA

2987

1

0.33

ALUNIS

3193

1

0.31

FILIPESTII DE PADURE

10505

3

0.29

BREBU

7074

2

0.28

BALTESTI

3841

1

0.26

BOLDESTI-SCAENI

11620

3

0.26

POSESTI

3874

1

0.26

URLATI

11657

3

0.26

BABA ANA

4077

1

0.25

CORNU

4218

1

0.24

DUMBRAVA

4468

1

0.22

COLCEAG

4530

1

0.22

PODENII NOI

4968

1

0.20

MANECIU

10254

2

0.20

TARGSORU VECHI

11297

1

0.09

APOSTOLACHE

2043

0

0.00

ARICESTII ZELETIN

1189

0

0.00

BOLDESTI-GRADISTEA

1586

0

0.00

CALUGARENI

1120

0

0.00

CARBUNESTI

1686

0

0.00

CEPTURA

4366

0

0.00

CERASU

4411

0

0.00

DRAGANESTI

4722

0

0.00

DUMBRAVESTI

3610

0

0.00

FULGA

3019

0

0.00

GHERGHITA

1926

0

0.00

GURA VADULUI

2082

0

0.00

JUGURENI

503

0

0.00

LAPOS

1114

0

0.00

MANESTI

3894

0

0.00

PLOPU

2437

0

0.00

PROVITA DE JOS

2216

0

0.00

PROVITA DE SUS

1917

0

0.00

SALCIA

958

0

0.00

SALCIILE

1823

0

0.00

SANGERU

5518

0

0.00

SECARIA

1194

0

0.00

STARCHIOJD

3587

0

0.00

STEFESTI

2246

0

0.00

SURANI

1805

0

0.00

TATARU

915

0

0.00

VADU SAPAT

1597

0

0.00

JUDET

789044

553

0.70

 

ANEXA la Hotărârea C.J.S.U Prahova nr. 11 din 19.02.2021

PERIOADA RESTRICŢIILOR APLICATE ÎN FUNCŢIE DE RATA DE INCIDENŢĂ DIN FIECARE U.A.T.

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Incidenţa cumulată mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori

Incidenţa cumulată mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori/ perioada restricţiilor aplicate

Incidenţa cumulată mai mare de 3/1000 locuitori/ perioada restricţiilor aplicate

1

Ploieşti

 

 

2

Câmpina

 

 

3

Azuga

 

 22.02.2021-07.03.2021

 

4

Băicoi

 

 

5

Boldeşti Scăeni

 

 

6

Breaza

 

 

7

Buşteni

 

 

8

Comarnic

 

 

9

Mizil

 

 

10

Plopeni

 

 

11

Sinaia



 

 

12

Slănic

 

 

13

Urlaţi

 

 

14

Vălenii de Munte

 

 

15

Adunaţi

 

 

16

Albeşti-Paleologu

 

 

17

Aluniş

 

 

18

Apostolache

 

 

19

Ariceştii Rahtivani

 

 

20

Ariceştii Zeletin

 

 

21

Baba Ana

 

 

22

Balta Doamnei

 

 

23

Bătrâni

 

 

24

Bălţeşti

 

 

25

Băneşti

 

 

26

Bărcăneşti

 

 

27

Berceni

 

 

28

Bertea

 

 

29

Blejoi



 

 

30

Boldeşti Grădiştea

 

 

31

Brazi



 

 

32

Brebu

 

 

33

Bucov

 

 

34

Călugăreni

 

 

35

Cărbuneşti

 

 

36

Ceptura

 

 

37

Ceraşu

 

 

38

Chiojdeanca

 

 

39

Ciorani

 

 

40

Cocorăştii Colţ

 

 

41

Cocorăştii Mislii

 

 

42

Colceag

 

 

43

Cornu

 

 

44

Cosminele

 

 

22.02.2021-07.03.2021

45

Drăgăneşti

 

 

46

Drajna

 

 

 

47

Dumbrava

 

 

48

Dumbrăveşti

 

 

49

Fântânele

 

 

50

Filipeştii de Pădure

 

 

51

Filipeştii de Târg

 

 

52

Floreşti

 

 

53

Fulga

 

 

54

Gherghiţa

 

 

55

Gorgota

 

 

56

Gornet

 

 

57

Gornet-Cricov

 

 

58

Gura Vadului

 

 

59

Gura Vitioarei

 

 

60

Iordacheanu

 

 

61

Izvoarele



 

 

62

Jugureni

 

 

63

Lapoş

 

 

64

Lipăneşti

 

 

65

Măgurele



 

 

66

Măgureni

 

 

67

Măneciu

 

 

68

Măneşti

 

 

69

Olari

 

22.02.2021-07.03.2021

 

70

Păcureţi

 

 

71

Păuleşti



 

 

72

Plopu

 

 

73

Podenii Noi

 

 

74

Poiana Câmpina

 

22.02.2021-07.03.2021

 

75

Poienarii Burchii

 

 

 

76

Poseşti

 

 

77

Predeal-Sărari

 

 

78

Proviţa de Jos

 

 

79

Proviţa de Sus

 

 

80

Puchenii Mari

 

 

81

Râfov

 

 

82

Salcia

 

 

83

Sălciile

 

 

84

Sângeru

 

 

85

Scorţeni

 

 

86

Secăria

 

 

87

Şirna

 

 

88

Şoimari

 

 

89

Şotrile

 

 

90

Starchiojd

 

 

91

Ştefeşti

 

 

92

Surani

 

 

93

Talea

 

 

94

Târgşoru Vechi

 

 

95

Tătaru

 

 

96

Teişani

 

 

97

Telega

 

 

98

Tinosu

 

 

99

Tomşani

 

 

100

Vadu Săpat

 

 

101

Valea Călugărească

 

 

102

Valea Doftanei

 

 

103

Vărbilău

 

 

104

Vâlcăneşti

 

 

Sursa:Comunicat Prefectura jud.Prahova