În luna ianuarie, Inspecţia de Prevenire din cadrul ISU Prahova  a desfăşurat 66 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor
În luna ianuarie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 66 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la obiectivele care intră sub incidenţa domeniilor de alimentaţie publică, comerţ, deşeuri, producţie/depozitare, sănătate şi Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă.
Pe timpul verificărilor au fost depistate 245 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 109 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 245 de sancţiuni, cuprinzând 138 avertismente şi 107 amenzi, în cuantum de 124.501 lei.
Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizat şi desfăşurat un exerciţiu de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 5 participanţi şi 83 de instruiri la operatori economici şi localităţi cu 178 participanţi.
Totodată, au fost emise 11 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ, 10  avize de securitate la incendiu şi 97 activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate.
 
În luna ianuarie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.
 
Sursa: Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al ISU Prahova
 
Foto cu caracter ilustrativ