Comunicat ITM Prahova .Angajatorii trebuie să asigure ceai si haine groase celor care lucreaza in aer liber,pe perioada gerului
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova reaminteşte angajatorilor prahoveni măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate  în muncă, conform prevederilor Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului 99/2000.
 
Temperaturile scăzute extreme sunt considerate temperaturile sub minus 20⁰C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel. În aceste condiţii, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de bine a salariaţilor care lucrează în aer liber:
Distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 – 1 litru/persoană/schimb;
Acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
Asigurarea echipamentului individual de protecţie.
Dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, iar angajatorii nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor vor lua măsurile dispuse în ordonanţa mai sus menţionată:
 
Reducerea zilei de lucru;
Întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.
De asemenea, pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:
 
Efecturarea controlului medical la angajare, respectiv periodic, pentru depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi extreme pentru lucrătorii care-şi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii;
Asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
Trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.
Menţionăm că, pe perioada întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în  muncă.
 
 
Nerespectarea prevederilor OUG nr 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă se sancţionează cu amendă de la 1500 la 2500 lei.
 
Astfel, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă, pe toată perioada sezonului  rece vor monitoriza preventiv angajatorii, şi acolo unde este cazul, vor dispune măsuri pentru intrarea în legalitate.
 
Foto cu caracter ilustrativ