ISU PRAHOVA. Măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi a avutului public şi privat
Măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi a avutului public şi privat
 
Având în vedere faptul că, în această perioadă, la nivelul judeţului se înregistrează temperaturi deosebit de scăzute, care pot afecta activitatea de intervenţie ca urmare a indisponibilităţii surselor de apă din cauza îngheţului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova reaminteşte reprezentanţilor obiectivelor publice (unităţi sanitare, unităţi de îngrijire şi cazare copii instituţionalizaţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, unităţi de cult, unităţi de cultură, unităţi de turism şi agrement, unităţi comerciale, obiective care funcţionează în clădiri înscrise în lista Monumentelor Istorice ş.a.m.d.) obligativitatea respectării cu stricteţe a măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece şi a protejării, contra îngheţului, a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă (hidranţi), precum şi asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.
O atenţie deosebită trebuie acordată, atât de către reprezentanţii obiectivelor menţionate, cât şi de către populaţie, aspectelor care vizează controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.).
Evenimentele soldate cu pagube materiale şi, din nefericire, în unele cazuri, cu pierderi de vieţi omeneşti, pot fi evitate prin respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor:
 
Apelaţi la personal specializat – coşari, pentru curăţarea coşurilor de fum, întrucât obturarea coşurilor de fum continuă să fie cea mai des întâlnită cauză a incendiilor produse în locuinţele românilor;
 
Verificaţi şi reparaţi coşurile de fum, deoarece, în multe cazuri, neetanşeitatea sistemului de evacuare a gazelor arse generează intoxicaţii cu monoxid de carbon şi, anual, zeci de persoane au de suferit;
 
 
Aparatele de gătit nu trebuie folosite pentru încălzirea locuinţei. Acestea trebuie utilizate potrivit destinaţiei de bază şi supravegheate permanent, pe parcursul folosirii lor;
 
Lucrările de verificare şi reparare a instalaţiilor electrice se execută doar cu personal autorizat. Totodată, este absolut necesar ca toate componentele ce prezintă defecţiuni (contacte slăbite, comutatoare, prize, tablouri uzate) să fie înlocuite imediat, iar remedierea acestora să se facă fără improvizaţii;
 
 
Pentru evitarea oricăror potenţiale pericole, este recomandată montarea detectoarelor de gaz în instalaţiile interioare de utilizare, precum şi a detectoarelor de incendiu.
                                                        Foto :ISU Prahova