ISU PRAHOVA.COMUNICAT DE PRESĂ.CONTROALE LA SECTIILE ATI. 14 decembrie 2020
 
În vederea prevenirii şi reducerii riscului de manifestare a unor situaţii de urgenţă, similare incendiului din data de 14.11.2020 produs la secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova a efectuat controale de specialitate la secţiile ATI din cadrul unităţilor sanitare de la nivelul judeţului, alături de reprezentanţi ai DSP şi ISCIR.
Aspectele avute în vedere, premergător şi pe timpul executării controalelor, au vizat:
analizarea situaţiei din punct de vedere al avizării-autorizării clădirilor în care se află secţiile ATI;
modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, pentru conducătorul unităţii/administrator şi a celorlalte atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, a modului de acţiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu, precum şi a instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor;
dotarea cu stingătoare de incendiu a secţiilor ATI, precum şi modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale;
verificarea documentelor care să ateste funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice şi a instalaţiilor şi echipamentelor specifice activităţii din secţia ATI (substanţe anestezice inflamabile, butelii de oxigen, instalaţii aferente staţiilor de oxigen etc.).
Echipele mixte de specialişti ai inspectoratului, DSP şi/sau ISCIR au derulat 16 controale de prevenire la secţiile ATI din cadrul unităţilor sanitare existente şi au identificat 72 deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, 17 dintre acestea fiind remediate pe timpul verificărilor.
Pentru neconformităţile identificate în teren, personalul specializat a aplicat 58 sancţiuni contravenţionale, dintre care 55 avertismente şi 3 amenzi, în cuantum de 22.500 lei.
Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 20 activităţi de informare preventivă, la locul de muncă, fiind implicate 109 persoane.
În urma controalelor, au fost identificate două unităţi sanitare (Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi Spitalul Municipal Câmpina) care funcţionau fără autorizaţia de securitate la incendiu, deşi era obligatorie obţinerea acestui act administrativ. 
La Spitalul Municipal Câmpina au fost făcute modificări în zona ATI faţă de documentele de referinţă iniţiale (s-a schimbat locul centralei de semnalizare). La Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti sunt investiţii în derulare iar punerea în funcţiune a acestora s-a realizat fără recepţie la închiderea lucrărilor.
Principalele deficienţe identificate din domeniul apărării împotriva incendiilor au constat în:
reducerea dimensiunilor căilor de evacuare;
blocarea, în poziţie închisă, a uşilor pe căile de evacuare;
funcţionarea fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu;
nerespectarea de către conducătorul unităţii a obligaţiilor de înfiinţare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, în alte condiţii decât cele prevăzute în reglementările tehnice;
nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de securitate incendiu.
 
Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizaţia de securitate la incendiu certifică faptul că o construcţie respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare. Acest document conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei de securitate la incendiu. Autorizaţia trebuie solicitată după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi înainte de darea în funcţiune a clădirii.
Obligaţia solicitării şi obţinerii avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu revine investitorului, respectiv beneficiarului investiţiei.
Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu trebuie obţinute atât pentru construcţii existente, atunci când se schimbă funcţiunile unui spaţiu şi/sau se execută lucrări de modificare, cât şi pentru construcţii noi. Pentru unităţile sanitare, această obligaţie a fost instituită începând cu anul 1992 şi subzistă până la acest moment.
Astfel, o clădire se poate afla în una din următoarele situaţii:
deţine autorizaţie de securitate la incendiu;
funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu – în condiţiile în care a fost edificată după anul 1992 sau a fost construită anterior acestui an şi asupra ei s-au executat lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei;
nu necesită autorizaţie de securitate la incendiu întrucât nu s-a schimbat destinaţia şi/sau nu s-au executat lucrări de modificare;
autorizate parţial – în sensul în care autorizaţia a fost emisă pentru un etaj sau o secţie din interiorul clădirii.
Construcţiile existente intră în procesul de avizare/autorizare doar în condiţiile în care asupra lor se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei. Principala problemă a fondului construit existent este generată de exploatarea, chiar de zeci de ani pentru unele categorii de construcţii, fără intervenţii de reabilitare a instalaţiilor utilitare existente sau lucrări de modificare care să vizeze îmbunătăţirea tuturor cerinţelor de calitate faţă de momentul edificării lor.
Activitatea pompierilor se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.         
Foto cu caracter ilustrativ