ISU PRAHOVA.Recomandari privind prevenirea incendiilor ,in perioada  lunii decembrie
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova reaminteşte prahovenilor faptul că, anual, în această perioadă, se produc situaţii de urgenţă ale căror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de carbon, evenimente soldate, în unele cazuri, cu pierderi de vieţi omeneşti.
Astfel de evenimente sunt, în general, determinate de: utilizarea unor coşuri de evacuare a fumului sau gazelor arse neetanşe, înfundate, fisurate ori cu deficienţe de construire; racordarea necorespunzătoare a aparatelor de încălzire la coşuri, exploatarea cu defecţiuni ale sistemelor de încălzire (centrală termică, sobă, şemineu, aragaz, radiator cu petrol etc.).
Dat fiind faptul că, la începutul lunii decembrie, pompierii militari prahoveni au intervenit pentru stingerea unui număr de 9 incendii provocate, cel mai probabil, de coşurile de fum necurăţate de funingine, deteriorate sau amplasate necorespunzător ori neprotejate termic faţă de mijloacele combustibile, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recomandă prahovenilor respectarea, cu stricteţe, a măsurilor de prevenire a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon:
- Coşurile, burlanele, ţevile de evacuare a fumului şi gazelor arse trebuie să fie verificate, curăţate şi reparate (dacă este cazul) periodic, de către o persoană specializată, pentru a vă asigura că au tiraj corespunzător;
- Încăperile trebuie aerisite frecvent.
De asemenea, pentru prevenirea intoxicaţiilor cu monoxid de carbon:
-  Sistemele de încălzire trebuie să fie corect instalate, întreţinute şi verificate periodic, de către persoane autorizate în acest sens;
- Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
- Nu adormiţi niciodată înainte de a vă asigura că focul din sobă este stins.
Totodată, se impune supravegherea aparatelor care funcţionează cu flacără deschisă (aragaz, cuptor sau generatoare portabile cu gaz), fiind interzisă utilizarea acestora ca surse de încălzire.
Aceste evenimente nedorite pot fi prevenite prin montarea detectoarelor de incendiu şi a celor de gaz, demers la îndemâna oricui şi care poate salva vieţi şi bunuri materiale importante. Aceste dispozitive se pot monta în camere, pe holuri, în casa scării, pe tavan sau cât mai aproape de mijlocul încăperilor, dar nu se amplasează în băi sau bucătării. 
Pentru funcţionarea optimă, detectoarele trebuie protejate când au loc renovări în locuinţe şi utilizate conform instrucţiunilor producătorului, urmărindu-se periodic testarea acestora şi funcţionarea bateriilor.
 
Foto :ISU Prahova