Centrul de inovare digitală Wallachia eHub a fost admis în reţeaua europeană  European Digital Innovation Hub
 
Centrul de inovare digitală Wallachia eHub a fost admis în reţeaua europeană EDIH – European Digital Innovation Hub, urmare a procedurii de selecţie naţională organizată de către Agenţia de Digitalizare a României. Centrul este deja activ în plan regional şi va susţine în viitor soluţii digitale avansate atât în activitatea companiilor, cât şi în instituţiile din sectorul public, fiind specializat în soluţii digitale şi interoperabilitate în sectorul public.
Wallachia eHub este un consorţiu deschis format în prezent din clustere, universităţi, asociaţii profesionale, camere de comerţ, centre de transfer tehnologic şi IMM-uri. Acesta dispune de o entitate de management la sediul clusterului Danube Engineering Hub din Ploieşti.
Scopul principal al Wallachia eHub este promovarea şi susţinerea transformării digitale regionale prin proiecte aliniate obiectivelor Comisiei Europene şi ale Uniunii Europene în domeniul digitalizării.
Wallachia eHub va cooordona şi va stimula procesul de transformare digitală la nivelul regiunii Sud-Muntenia atât  pentru IMM-uri, clustere şi alte alianţe inovative ale mediului de afaceri local, cât şi pentru alte organizaţii interesate, publice sau private.
 “Hub-ul nostru este o structură deschisă către parteneriate cu actorii regionali privaţi şi publici care pot fi atât beneficiari de servicii specializate, cât şi furnizori. Avem deja pachete de servicii integrate şi o experienţă practică care a fost bine apreciată”, a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator DIH şi decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, membră a Wallachia eHub.
„Am parcurs o etapă importantă şi dorim să continuăm spre recunoaşterea europeană în cadrul programului Europa Digitală. Regiunea Sud-Muntenia, deşi este la un nivel scăzut de dezvoltare digitală, are un potenţial deosebit în ramuri cheie precum agricultura, turismul, localităţi inteligente, energie, industrii manufacturiere. Vom încerca să servim atât aceşti beneficiari, cât şi necesarul la nivel de autorităţi publice”, a declarat Costin Lianu, preşedinte Wallachia eHub, director general al USH Pro Business, membru fondator al hub-ului.
“Ne bucură această recunoaştere şi putem spune că Wallachia Hub, consorţiul de clustere pe care îl reprezint, are atât competenţe, cât şi disponibilitatea de a susţine acest centru. Reprezentăm atât firme beneficiare, cât şi furnizoare de servicii digitale, ne-am implicat în multe evenimente şi am pus la dispoziţie resurse umane şi financiare. Vom organiza în viitor evenimente nu doar din dorinţa unei recunoaşteri europene, ci şi pentru că accelerarea acestor procese digitale ne aduce avantaje competitive”, a declarat Costin Trandafir, preşedinte consorţiu clustere Wallachia Hub, al clusterului Danube Engineering Hub şi director general al firmei Heveco SRL, specializată în tehnologii GIS.