Universitatea Petrol  Gaze  Ploiesti organizează  workshop-ul “ORIZONTURI ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI “
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti organizează joi, 22.10.2020, ora 13:00, în
amfiteatrul FA1 si salile IP5, IP7, workshop-ul
“ORIZONTURI ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI “
Evenimentul este inclus in activitatile proiectului “Bursa Student Antreprenor”,
finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cod Mysmis 125077, ale carui obiective sunt:
Obiectivul general al proiectului:
Creşterea accesului si echităţii la nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar pentru
450 de studenti, ciclul licenţă, din categorii vulnerabile şi prin creşterea atractivităţii ofertei educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătaţirea
competenţelor pentru 85 de cadre didactice din universitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Creşterea participării la invăţământul terţiar universitar organizat in cadrul Universităţii Petrol - Gaze pentru 450 de studenţi grup tintă, ce urmează studii de licenţă, în unul din
domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020, respectiv in domeniile de specializare inteligentă prevăzute in Strategia Naţională de Cercetare,
Dezvoltare si Inovare 2014 –2020, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile,cu domiciliul sau reşedinţa in zone rurale sau dezavantajaţi economic, netraditionali sau/şi deetnie romă, începand cu anul universitar 2019-2020, prin măsuri integrate de sprijin financiar si educational (burse pentru cei 450 de studenţi grup ţintă, competiţii cu premii: 45 de premiiacordate pentru 10% din GT al proiectului student, din care: 10 premii a cate 1500 euro
fiecare, 15 premii a cate 1000 euro fiecare, 20 premii a cate 750 euro fiecare).
 Creşterea participării la invăţământul terţiar universitar organizat în cadrul Universităţii Petrol - Gaze pentru 1000 de elevi, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile,prin măsuri integrate de informare, conştientizare şi activităţi de consiliere de grup şi individuală;
Îmbunătaţirea nivelului de competente pentru 85 de cadre didactice din învăţământul terţiar universitar organizat in cadrul Universitatii Petrol - Gaze în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator si resursele de invăţare moderne şi flexibile, prin program de formare antreprenorială cu 50% componentă practică; 
 Beneficiar: Partener:
 UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI 
FUNDAŢIA CIVIC SENS
 
Diversificarea ofertei educaţionale în învăţământul terţiar universitar tehnic organizat in cadrul Universităţii Petrol-Gaze, prin introducerea disciplinei opţionale antreprenoriat,
corelată cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI, existente la nivelul UPG.
Programul evenimentului
• Primirea participanţilor, Amfiteatrul FA1, interval orar 12,45-13,00;
• Deschiderea oficială a evenimentului - manager proiect prof. univ. dr. ing. Coloja Pascu
Mihai 13,00-13,10;
• Prezentarea proiectului – asistent manager Ana Roxana Padure 13,10-13,20
• Sustenabilitatea proiectului “Bursa Student Antreprenor” şi „Orizonturi în domeniul
antreprenoriatului” - expert coordonator selecţie şi monitorizare grup ţintă prof univ. dr.
Daniela Angela Buzoianu 13,20-13,30;
• Exemplu de bune practici în antreprenoriat invitat Alexandru Merezeanu, student
membru grup ţintă şi antreprenor 13,30-13,40;
• Sesiune de informare şi conştientizare studenţi UPG în vederea finalizării cu succes a
studiilor universitare 13,40-13,50
Expert coordonator informare şi conştientizare conf.univ.dr. Mirela Dulgheru - UPG
Expert campanie informare lect. univ. dr. Daniela Schiopu - Fundatia Civic Sens
• Sesiune de întrebări şi clarificări privind elaborarea planului de afaceri 13,50-14,00
• Dezbateri 14,00-14,30
Evenimentul se desfăşoară cu respectarea măsurilor impuse privind prevenirea şi combaterea
Sars Cov 2.
 
Sursa:Comunicat de presă Universitatea Petrol - Gaze Ploiesti