Gruparea de Jandarmi Mobilă  Ploieşti face angajări din sursă externă,  pe perioada stării de alertă
 
În perioada următoare Gruparea de Jandarmi Mobilă “Matei Basarab” Ploieşti oferă 20 de posturi libere pentru ocupare prin selecţie din sursă externă, fără concurs şi pentru o perioada determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
Oportunitatea de angajare în rândurile Jandarmeriei Române se adresează
persoanelor doritoare, civili sau militari trecuţi în rezervă din unităţi M.A.I., ce
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute din fişa postului, cele legale precum şi cele
specifice regăsite în cuprinsul celor 3 anunţuri aferente funcţiilor vacante postate pe
site-ul www.jandarmeriamobilapl.ro – secţiunea carieră.
 
În esenţă, procedura de selecţionare presupune parcurgerea a următoarelor
etape de către canditat:
– Întocmirea dosarului de recrutare;
– Evaluarea psihologică;
– Evaluarea condiţiilor de conduită (verificare cazier judiciar);
– Întocmirea fişei medicale tip M.A.I.;
– Interviu.
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0749034736, în fiecare zi lucrătoare, orele 09:00 – 14:00.