PENITENCIARUL DE FEMEI PLOIESTI ORGANIZEAZA CONCURS SURSĂ EXTERNĂ  . 9 POSTURI AGENT ŞI OFIŢER ÎN CADRUL SECTORULUI ECONOMICO – ADMINISTRATIV
         În vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 9 posturi vacante de execuţie (ofiţer şi agent) în cadrul sectorului economico – administrativ, astfel:
 
-        1 post ofiţer economist;
 
-        1 post ofiţer achiziţii publice
 
-        1 post agent contabil
 
-        1 post agent responsabil economic
 
-        1 post agent instalator
 
-        2 posturi agent conducător auto
 
-        1 post agent electrician
 
-        1 post agent achiziţii publice
 
         La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.
 
        Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 26.10.2020, inclusiv, ora 16.00.
 
      Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs, Prezentarea generală a posturilor, Centrele de concurs, Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu sunt prevăzute în Anexele la anunţul de concurs şi se regăsesc pe site-ul unităţii la adresa: http://anp.gov.ro/penitenciarul-de-femei-ploiesti-targsorul-nou/cariera/concursuri/concursuri-in-derulare
 
      Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou, telefonic la nr. 0244/381254 sau 0244/380770, interior 144 sau prin e-mail la adresa concurs-targsor@anp.gov.ro precum şi pe site-urile Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
 
Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou