Informare de presă privind şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 13 octombrie 2020.Restricţii în mai multe localităţi din judeţ şi noi scenarii de lucru pentru zeci de şcoli

​Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit astăzi, 13 octombrie 2020, ora 18:00, într-o nouă şedinţă extraordinară, organizată în sistem audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr.59/13.10.2020 pentru modificarea scenariilor de lucru pentru mai multe unităţi de învăţământ, situaţii generate fie de creşterea/scăderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2, raportată la mia de locuitori, fie de apariţia unor cazuri de COVID-19 în rândul elevilor şi/sau personal didactic şi auxiliar, şi Hotărârea nr. 60/13.10.2020 privind aprobarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.
​Prin Hotărârea nr. 59/13.10.2020 au fost dispuse următoarele:
​Pentru 14 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova se dispune desfăşurarea activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 1), la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, astfel:
Liceul Teoretic ”Gr. Tocilescu” Mizil
Şcoala Gimnazială Salcia
Şcoala Gimnazială ”Gh. Costescu” Aluniş plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Apostolache plus structuri
Şcoala Gimnazială Bertea plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Brazi plus structuri
Şcoala Gimnazială ”Prof. Oprea Mihai” Negoieşti comuna Brazi plus structuri
Şcoala Profesională comuna Ceraşu plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Fântânele plus structuri
Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure - cu excepţia cls. I B
Grădiniţa pp nr. 2 Filipeştii de Pădure plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Gornet plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Măgureni plus structuri
Şcoala Gimnazială Lacul Turcului comuna Balta Doamnei

​Pentru alte 20 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova enumerate mai jos, se dispune desfăşurarea activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi venirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 2), la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, astfel:
Şcoala Gimnazială comuna Vâlcăneşti cu structuri
Şcoala Gimnazială comuna Scorţeni plus structuri
Liceul ”Carol I” Plopeni plus structuri
Grădiniţa pn şi pp ”Frunza de stejar” Plopeni
Şcoala Gimnazială ”Radu şi Severa Novian” comuna Adunaţi plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Baba Ana plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Cocorăştii Colţ plus structuri
Şcoala Gimnazială Cocorăştii Mislii plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Colceag plus structuri
Şcoala Gimnazială Vărbila comuna Iordăcheanu plus structuri
Şcoala Gimnazială Proviţa de Jos plus structuri
Şcoala Gimnazială comuna Tinosu plus structuri
Şcoala Gimnazială ”I. Ionescu” comuna Valea Călugărească plus structuri
Şcoala Gimnazială Dârvari comuna Valea Călugărească plus structuri
Şcoala Gimnazială Nedelea comuna Ariceştii Rahtivani plus structuri
Şcoala Gimnazială Loloiasca comuna Tomşani
Grădiniţa pp. nr. 33 Ploieşti
Şcoala Gimnazială ”D. Sfetescu” comuna Albeşti Paleologu şi Şcoala Gimnazială ”Lizeta Paul Grecianu” Cioceni comuna Albeşti Paleologu
Şcoala Gimnazială ”Mitropolit Pimen Georgescu” comuna Proviţa de Sus
Şcoala Gimnazială ”Gr. Moisil” Ploieşti – cls. Pregătitoare I A

​Pentru 21 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova se dispune suspendarea cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă” şi trecerea la Scenariul 3 (participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online), la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, pe o perioadă de 14 zile.
În perioada de suspendare a cursurilor conducerile acestor instituţii de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;
c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.
​​Unităţile de învătâmânt preuniversitar pentru care se dispune trecerea la Scenariul 3, sunt:
Colegiul „Ferdinand I” comuna Măneciu – cls. I A
Şcoala Gimnazială „ Ing. Gheoghe Panculescu” Vălenii de Munte
Grădiniţa ”Castelul Piticilor” comuna Adunaţi, structură a Şcolii Gimnaziale ”Radu şi Severa Novian” comuna Adunaţi – 1 GRUPA
Liceul Tehnologic Energetic Câmpina –
cls. IX A
Şcoala Gimnazială ”Mitropolit Pimen Georgescu” comuna Proviţa de Sus – cls. I
C.N. ”I. L. Caragiale” Ploieşti – cls. XII D
Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Ploieşti
Şcoala Gimnazială Păuleşti plus structuri
Grădiniţa pn Lunca Prahovei comuna Măgureni – GRUPA MICĂ
Grădiniţa pp nr. 40 Ploieşti – GRUPA MIJLOCIE
Şcoala Gimnazială ”George Coşbuc” Ploieşti – cls. I B
Şcoala Gimnazială comuna Poseştii Pământeni – cls. VII
Şcoala Gimnazială ” Înv. Radu Ion” Vadu Părului comuna Albeşti Paleologu – cls. O plus cls. I
Grădiniţa pn Cocorăştii Mislii – GRUPA MICĂ
Liceul ”Carol I” Plopeni – cls. IX C
Grădiniţa pp nr. 9 Câmpina – 1 GRUPĂ
CN ”Al. I. Cuza” Ploieşti – cls. VIII B
Grădiniţa pp Sf. Mucenic Mina
Colegiul ”Spiru Haret” Ploieşti
Şcoala Gimnazială ”N. Urechia” Buşteni –
cls. VIII
Şcoala Gimnazială comuna Berceni – cls. VI

​Prin Hotărârea nr. 60/13.10.2020 au fost dispuse următoarele:
​Obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele prezente în spaţiile publice deschise din judeţul Prahova, cum ar fi: pieţe, târguri/oboare, gări, autogări, staţii pentru transportul în comun, parcuri, locuri de joacă, cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi fizice intense sau în condiţii de muncă solicitante şi a copiilor cu vârsta mai mică de 5 ani. Administratorii, respectiv proprietarii spaţiilor publice deschise vor afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.
​Pentru unităţile administrativ teritoriale: Poienarii Burchii, Păuleşti, Surani, Breaza, Blejoi, Plopu, Albeşti-Paleologu, Gura Vadului, Băneşti, Sălciile, Târgşorul Vechi, Cocorăştii Mislii, Băicoi, Păcureţi, Urlaţi, Fulga, Baba Ana, Măneciu, Bătrâni, Plopeni, Ciorani, Ploieşti, Filipeştii de Târg, Bălţeşti, Poiana Câmpina, Măneşti, Gherghiţa, Câmpina şi Adunaţi, din judeţul Prahova, în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori, se dispune:
​- toate instituţiile publice şi private, precum şi operatorii economici au obligaţia analizării modului de desfăşurare a activităţii în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea programului de lucru;
​- activitatea restaurantelor şi a cafenelelor în interiorul clădirilor, inclusiv din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este limitată la maximum 50% din capacitate, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin lege;
​- activitatea teraselor aflate în aer liber este limitată la maximum 50% din capacitate cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin lege;
​- desfăşurarea activităţii cu publicul a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc la maximum 50% din capacitate şi cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin lege.
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din unităţile administrativ teritoriale menţionate mai sus vor identifica operatorii economici care desfăşoară astfel de activităţi şi le vor aduce la cunoştinţă dispoziţiile hotărârii CJSU.

 

Sursa:Prefectura Prahova

Foto cu caracter ilustrativ