SPLCEP Ploiesti eliberează la cerere adeverinţe pentru cetăţenii români cu domiciliul /reşedinţa pe raza municipiului Ploieşti si din 8 localitati prahovene
 SPLCEP Ploiesti.eliberează la cerere adeverinţe pentru cetăţenii români cu domiciliul /reşedinţa pe raza municipiului Ploieşti si din 8 localitati prahovene 
Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti eliberează la cerere adeverinţe pentru cetăţenii români cu domiciliul /reşedinţa pe raza municipiului Ploieşti cât şi cele 8 localităţi arondate acestuia: Balta Doamnei, Berceni, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari cu privire la:
Datele cu care aceştia figurează în R.N.E.P.;
Istoricul de domiciliu/reşedinţă 
Istoricul actelor de identitate
 
Adeverinţele vor fi utilizate numai pentru a face dovada datelor înscrise pentru instituţii/persoane juridice de pe teritoriul ţării (exemple: Programul de reînnoire a parcului auto, casa de pensii (reducere varsta standard de pensionare-Legea 263 /2010 art.65 alin (5) cu modificările şi completările ulterioare, etc.)
Pentru obţinere adeverinţei, se depun următoarele documente:
Cerere tip –(documentul este gratuit si poate fi procurat de la secretariatul S.E.I.P. sau poate fi descarcat de pe site-ul SPCLEP -  http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/)
Copie carte de identitate (se va prezenta şi originalul, pentru conformitate);
Document care să ateste plata taxei furnizare date  (TAXĂ = 1 LEU/(pentru fiecare persoana pentru care se solicita date)- (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX ),  se poate achita si la casieria institutiei 
Dovada plăţii se face obligatoriu la depunerea documentelor
 
Depunerea documentelor se poate realiza astfel:
Titularul se poate deplasa la sediul S.P.C.L.E.P.-Ploiesti, Bulevardul Independenţei nr. 10, Secretariat Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanelor, cam. nr. 17 cu documentele enumerate mai sus,
sau
Toate aceste documente pot fi scanate/fotografiate şi transmise la adresa de e-mail:  relaţiicupublicul@spclep-ploiesti.ro
 
 
În ambele cazuri, pentru ridicarea adeverinţei, titularul se va prezenta personal cu C.I. în original.
 
Programul Secretariatului S.E.I.P. - primiri /eliberări documente - este urmatorul:
Luni             14 00 - 16 00
Marţi             8 30 – 13 00
Miercuri       8 30 – 14 30
Joi               14 00 – 16 00
Vineri           8 30 – 12 30
termenul de realizare este de:
- 10 zile de la data înregistrării cererii 
Pentru datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România şi orice menţiune privind starea civilă, aflate în evidenţa acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000- conform ORD DE URGENŢĂ (A) nr.97/2005 (REPUBLICATĂ) art 29 (1)
 
-20 zile de la data înregistrării cererii
Pentru datele referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile- conform ORD DE URGENŢĂ (A) nr.97/2005 (REPUBLICATĂ) art 29 (2)
Cererea o gasiti AICI
 
Sursa:Comunicat Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti
 
Foto cu caracter ilustrativ