La UPG Ploiesti in cadrul “BURSA STUDENT ANTREPRENOR” vor fi deschise un amfiteatru si doua sali de curs
Astazi va avea loc evenimentul de promovare al proiectului “BURSA STUDENT ANTREPRENOR”, contract POCU/379/6/21 Operaţiune compozită OS 6.7, 6.9, 6.10., Cod proiect 125077, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, implementat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, partener Fundaţia Civic Sens.
În cadrul evenimentului vor fi inaugurate sălile dedicate proiectului (reabilitate, modernizate şi dotate), amfiteatrul FA1 şi sălile IP5, IP7.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
 
Creşterea participării la invăţământul terţiar universitar organizat in cadrul Universităţii Petrol - Gaze pentru 450 de studenţi grup tintă, ce urmează studii de licenţă, în unul din domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020, respectiv in domeniile de specializare inteligentă prevăzute in Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 –2020, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu domiciliul sau reşedinţa in zone rurale sau dezavantajaţi economic, netraditionali sau/şi de etnie romă, începand cu anul universitar 2019-2020, prin măsuri integrate de sprijin financiar si educational (burse pentru cei 450 de studenţi grup ţintă, competiţii cu premii: 45 de premii acordate pentru 10% din GT al proiectului student, din care: 10 premii a cate 1500 euro fiecare, 15 premii a cate 1000 euro fiecare, 20 premii a cate 750 euro fiecare).
Creşterea participării la invăţământul terţiar universitar organizat în cadrul Universităţii Petrol şi Gaze pentru 1000 de elevi, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, prin măsuri integrate de informare, conştientizare şi activităţi de consiliere de grup şi individuală; 
Îmbunătaţirea nivelului de competente pentru 85 de cadre didactice din învăţământul terţiar universitar organizat in cadrul Universitatii Petrol si Gaze în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator si resursele de invăţare moderne şi flexibile, prin program de formare antreprenorială cu 50% componentă practică; 
Diversificarea ofertei educaţionale în învăţământul terţiar universitar tehnic organizat in cadrul Universităţii Petrol si Gaze prin introducerea disciplinei opţionale antreprenoriat, corelată cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC si SNCDI, existente la nivelul UPG. 
 
Evenimentul se va desfăşura marţi, 29.09.2020, ora 1345, sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, amfiteatrul FA1.
 
        Pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă epidemiologică, este obligatorie purtarea măştii şi respectarea normelor privind distanţarea.
 
La eveniment vor participa experti - membrii in echipa proiectului, personalul suport, reprezentanti ai partenerului – Fundatia Civic Sens, studenţi si elevi membrii ai grupului tintă, reprezentanţi ai mass-media şi alte persoane interesate de proiectele implementate de universitatea noastră.
 
Foto cu caracter ilustrativ