ISU Prahova a facut controale la unitatile de invatamant din judet
În fiecare an, se execută controale şi verificări la toate unităţile de învăţământ din judeţ, unde identificăm neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, depunem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putinţă şi, acolo unde este cazul, aplicăm măsura sancţionării contravenţionale a responsabililor.
Premergător desfăşurării examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 32 acţiuni de control şi activităţi de îndrumare şi informare preventivă pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unităţile de învăţământ.
Pe timpul verificărilor au fost depistate 116 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, 51 dintre acestea au fost soluţionate pe timpul controalelor. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 98 de avertismente. Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 50 de instruiri la care au participat 175 persoane. De asemenea, echipajele de pompieri militari au efectuat 5 misiuni de recunoaştere în teren, la instituţii de învăţământ, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi, mijloace de primă intervenţie şi alte aspecte de interes operativ.
Toate aceste activităţi, desfăşurate sub coordonarea cadrelor unităţii noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranţă în şcoli, dar şi instruirea copiilor, tinerilor şi personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
În perioada următoare, specialiştii noştri vor executa activităţi specifice de control şi îndrumare, atât pentru asigurarea începerii anului şcolar în siguranţă, cât şi pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor la secţiile de votare organizate în instituţiile de învăţământ.
Din evidenţele actuale, la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 41 clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ, după specificul acestora fiind structurate astfel: 3 colegii (internat, sală de sport şi clădirea şcolii), 2 licee (2 corpuri), 21 şcoli primare şi gimnaziale (săli de sport, corpuri de clădiri, dar şi entitatea în ansamblu) şi 15 grădiniţe.
Până în prezent, 131 de clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu.
Pentru construcţiile cu destinaţia de învăţământ, de la data de 01 septembrie 2019 până în prezent au fost gestionate 34 solicitări de emitere a avizului  de securitate la incendiu şi 20 solicitări de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu,. Dintre acestea au fost emise 19 avize (2 la grădiniţe, 16 la şcoli, 1 la universitate) şi 13 autorizaţii de securitate la incendiu (7 la şcoli şi 6 la grădiniţe), alte 15 avize şi 7 autorizaţii au fost respinse. 
 
De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, specialiştii fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea 
administratorilor acestora în ceea ce priveşte securitatea la incendiu.
 
Sursa:Comunicat ISU Prahova 
Foto cu caracter ilustrativ