CONVOCATOR Fundaţia Judeţeana pentru Tineret Prahova
 
  Consiliul de Conducere al Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Prahova, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi ale art. 11 alin (1) din Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare (RIOF) al FJT PRAHOVA, convoacă, în data de 22.07.2020 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, sala de consiliu, etaj 2, Piata Eroilor nr.1A, Jud. Prahova, Adunarea Generală a Organizaţiilor de/pentru Tineret a FJT Prahova cu urmatoarea Ordine de Zi:
1. Demisie Vicepreşedinte FJTP. Numire interimar.
2. Aderare ONG-uri noi.
3. Strategia de Tineret a Municipiului Ploieşti 2020-2025.
4. CCPT Ploieşti - stadiu actual si modalitate de aderare.
5. Modificare ROIF în ce priveşte patrimoniul FJTP.
6. Aprobare Cod Etică FJTP.
7. Concluzii AG FNT (Fundaţia Naţională pentru Tineret) din 15 iulie 2020.
8. Noutăţi de la CCPT-ul MTS (Ministerul Tineretului şi Sportului) din 20 mai 2020.
9. Condiţii de aderare în CTR (Consiliul Tineretului din România).
În cazul în care la data şi la ora stabilite nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală a Organizaţiilor de Tineret a FJT Prahova este reconvocată pentru data de 22.07.2020 ora 10:30la aceeaşi adresă şi cu aceeaşi ordine de zi. Organizaţiile membre în Adunarea Generală a Organizaţiilor de Tineret a FJT Prahova vor delega reprezentanţi pentru participarea la şedinţa Adunării Generale, printr-un mandat scris ce va fi înaintat pentru înregistrare până la data prezentării pentru participarea la şedinţă.
Relaţii suplimentare la tel: 0735553083, e-mail: tineret.prahova@gmail.com (Adrian Tudor-Secretar General)
Sursa:Comunicat  Fundaţia Judeţeana pentru Tineret Prahova
Foto:Fundaţia Judeţeana pentru Tineret Prahova/facebook