Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ
   Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, sesiunea de admitere 2020, după cum urmează:
 
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR
 
     1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
 
   Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani,  40 locuri (bărbaţi şi femei)
     2. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti
 
 Facultatea de Informaţii , specializarea Psihologie - Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 5 locuri (bărbaţi şi femei)
 
Facultatea de Studii de Intelligence, specializarea Studii de securitate şi informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, 3 locuri (bărbaţi şi femei)
   3. Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu
 
   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică, Specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune/Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 2 locuri (bărbaţi şi femei)
 
  4. Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" Bucureşti
 
  Facultatea de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 4 locuri (bărbaţi şi femei)
 
 Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică domeniul de licenţă Inginerie civilă, Specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 3 locuri (bărbaţi şi femei)
 
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
 
 1.Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an:
 
  211 locuri bărbaţi (1 loc pentru cetăţeni de etnie rromă);
 
  31 locuri femei (1 loc pentru cetăţeni de etnie rromă).
 
2.Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre "Basarab I" Piteşti, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 
 Auto, specialitatea militară Auto – 3 locuri (bărbaţi şi femei)
 
 Construcţii, specialitatea militară Construcţii – 3 locuri (bărbaţi şi femei)
 
  Indentenţă, specialitatea militară Bucătar - 3 locuri (bărbaţi şi femei)  
 
3.Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică Sibiu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, cu următoarele specializări:
 
   specialitatea militară Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică – 2 locuri (bărbaţi şi femei)  
 
   specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 2 locuri (bărbaţi şi femei);
 
 specialitatea militară Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri (bărbaţi şi femei);
 
Informaţii  privind condiţiile generale şi specifice de participare la concursurile de admitere, sesiunea 2020, se pot obţine de pe pagina oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro - secţiunea Carieră sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională – Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.
 
Pentru respectarea normelor de distanţare socială, dosarele de înscriere se vor transmite numai în format electronic la adresa de e-mail ptargsor@anp.gov.ro.
 
Sursa:Comunicat  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou
 
Foto cu caracter ilustrativ