Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea postului de Director General Administrativ
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea postului de Director General Administrativ.
Metodologia de concurs şi graficul desfăşurării concursului se găsesc pe pagina web a Universităţii www.upg-ploiesti.ro, la secţiunea Alegeri 2020.