COMUNICAT CNAS 22.03.2020

COMUNICAT

Reglementari privind concediile şi indemnizatiile

de asigurari sociale de sanatate pe perioada starii de urgenta

Conform Ordonantei de urgenta nr. 30/2020, care cuprinde masuri in domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 si Legea 399 /2005, acte normative care contin reglementari privind modul de acordare a concediilor şi indemnizatiior de asigurari sociale de sanatate, astfel:

  • Persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare. Mai exact, concediul şi indemnizatia de carantina se acorda şi persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni.
  • Certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi şi cele care depăşesc 183 de zile se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Aceste reglementări sunt valabile pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul 195/2020 şi au ca scop prevenirea îmbolnăvirilor.

Biroul de presă

  • Persoanele asigurate au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare. Mai exact, concediul şi indemnizaţia de carantină se acordă şi persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni.
  • Certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi şi cele care depasesc 183 de zile se elibereaza şi se deconteaza fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Aceste reglementari sunt valabile pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul 195/2020 şi au ca scop prevenirea imbolnavirilor.