Măsuri luate de   DGASPC Prahova, în contextul epidemiei de coronavirus - COVID 19

Activităţile specifice (de relaţionare cu publicul) se vor desfăşura cu următoarea prioritate:
• telefonic (transmiterea de informaţii, îndrumări): 0244/511.400; 0244/586.100, interior: 236 - Serviciul Relaţii cu Publicul; 0244/511.400, interior: 229 – Serviciul Evaluare Complexă a copilului cu dizabilităţi; 0244/511.400, interior: 223 – Serviciul Evaluare Complexă a persoanei
adulte cu handicap;
•online(transmiterea de documente şi solicitări de evaluare/reevaluare, respectiv acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal), la adresele de email: sec_copii_ph@yahoo.com, sec_adulti_ph@yahoo.com şi dgaspcph@yahoo.com;
• prin intermediul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială de la domiciliul beneficiarilor (transmiterea de documente şi solicitări de evaluare/reevaluare, respectiv acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal);
• prin serviciile de poştă (transmiterea de documente şi solicitări de evaluare/reevaluare,respectiv acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal).
Aceste măsuri de prevenire au fost adoptate în scopul asigurării protecţiei securităţii şi sănătăţii beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale şi a angajaţilor insitituţiei. Astfel, evaluarea şi reevaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap se va face exclusiv în baza documentelor transmise online, prin poştă sau prin reprezentanţii primăriilor de domiciliu, şi nu mai este necesară deplasarea lor şi/sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova.
Referitor la eliberarea biletelor gratuite de călătorie, conform legii,
persoanele beneficiare de certificat de încadrare în grad de handicap care necesită în mod special deplasări în baza acestor tichete de călătorie vor solicita acest lucru, exclusiv telefonic, la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova (telefon: 0244 586 100, interior 211). Tichetele de călătorie vor fi transmise posesorilor prin Poşta Română. Totodată, se va stabili, de comun acord cu beneficiarul, modalitatea de obţinere a legitimaţiei.

Referitor la eliberarea rovinietelor gratuite pentru autoturisme, conform legii, persoanele beneficiare de certificat de încadrare în grad de handicap, îndreptăţite să beneficieze de roviniete gratuite pentru autoturism, vor solicita acest lucru, exclusiv telefonic, la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova (telefon: 0244 586 100, interior 236).

 

Sursa:DGASPC Prahova-CJ Prahova