La UPG Ploiesti a avut loc o campanie de informare a studenţilor reprezentanţi în Senatul Universitar

Joi, 13.02.2020, Liga Studenţilor din Centrul Universitar Ploieşti a organizat prima campanie de informare a studenţilor reprezentanţi în Senatul Universitar şi Consiliile Facultăţilor, cu drept de vot, cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot şi aspect privind programul managerial al candidaţilor la funcţia de rector.

La această primă întâlnire ne-am bucurat de prezenţa a 5 din cei 6 candidaţi la funcţia de rector, cărora dorim să le mulţumim pentru prezenţă. A doua dezbatere va avea loc pe data de 18.02.2020 unde vor fi abordate şi alte subiecte de interes pentru studenţi.

S-au dezbătut aspecte privind :
- promovarea universităţii la nivel local, naţional şi internaţional pentru atragerea tinerilor la Ploieşti
- stimularea angajării în cadrul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră a unor specialişti şi a unor persoane dedicate exclusiv activităţilor de monitorizare a studenţilor şi absolvenţilor în vederea reducerii abandonului universitar
- stimularea activităţii tutorilor de an pentru o mai bună comunicare între studenţi şi cadrele didactice
- implementarea unor soluţii pentru livrarea burselor fără întârzieri
- decontarea abonamentelor de transport ale studenţilor
- modernizarea cantinei studenţeşti
- realizarea unor spaţii moderne dedicate unor activităţi de recreere pentru studenţi şi cadre didactice
- creşterea numărului de locuri de parcare
- noua echipă de management.

 Vă reamintim că Liga Studenţilor din Centrul Universitar, prin activitatea sa de reprezentare cunoaşte bine actualele probleme ale studenţilor, are soluţii şi va demara noi direcţii de acţiune.

„ Studenţii din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti reprezintă, din punctul meu de vedere, cea mai importantă resursă pentru comunitatea prahoveană. Dorim să participăm la schimbare, să promovăm în rândul tinerilor Universitatea care ne găzduieşte în campusul universitar şi ne pregăteşte atent pentru o piaţă în continuă schimbare. Ştim din experienţă că dialogul permanent şi munca în echipă conduce la rezultate pe termen mediu şi lung. Ne dorim o îmbunătăţire a vieţii studenţeşti în toate problemele care vizează direct sau indirect comunitatea prahoveană şi realizarea unui Consiliul Consultativ al Studenţilor la Primaria Municipiului Ploiesti şi la Consiliul Judetean Prahova . Un prim pas a fost iniţiat săptămâna trecută, iar asociaţia va fi prezentă cel puţin o dată pe lună, în calitate de invitat permanent, în Comisia de Dialog Social organizată la nivelul Prefecturii Prahova.” - Vasile AILENE, preşedintele Ligii Studenţilor din Centrul Universitar Ploieşti.

Mai multe detalii - https://www.youtube.com/watch?v=IOl04aTh3pQ&feature=youtu.be

 

Sursa:https://www.facebook.com/LigaStudentilorPloiesti/