CLUSTERUL DANUBE ENGINEERING HUB  PROMOVEAZĂ INOVAREA

La data de 17 ianuarie 2020 a avut loc la Ploieşti o nouă întâlnire de lucru a membrilor Clusterului Danube Engineering Hub, prilej cu care s-a convenit întărirea capacităţii entităţii de management de a acţiona pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de cercetare-dezvoltare-inovare şi s-au fixat jaloanele unei strategii de dezvoltare şi internaţionalizare a acestuia. De asemenea, entitatea de management a clusterului şi-a asumat rolul de secretariat al consorţiului de clustere Wallachia Hub din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, creat în luna noiembrie 2019 şi se va implica în activităţile de specializare inteligentă la nivel regional.

Intenţionăm să atragem noi membri, firme cu profil de cercetare-inovare-dezvoltare atât în consorţiu, cât şi în cluster şi să fim parteneri activi ai Agenţiei de Dezvoltare Regională. Ne bucură implicarea sistemului cameral în activităţile noastre, precum şi a universităţilor prin Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi prin USH ProBusiness” a declarat domnul Costin Trandafir, preşedinte al clusterului Danube Engineering Hub şi al consortiului Wallachia Hub.

Regiunea Sud-Muntenia, deşi are un potenţial de inovare ridicat la nivel de IMM-uri, este rămasă în urmă faţă de alte regiuni din ţară şi străinătate. De asemenea, transformarea digitală este puţin înţeleasă şi adoptată de firme. Ne asumăm un rol de promotor al inovării atât prin acest cluster, cât şi prin consorţiul Wallachia Hub”, a declarat domnul Costin Lianu, preşedintele de onoare al consorţiului Wallachia Hub.