Activităţi specifice Sărbătorilor de Iarnă la Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi în scopul diversificării activităţilor cultural - educative şi de asistare moral creştină, în cadrul Penitenciarului de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou se vor organiza activităţi specifice, menite să marcheze importanţa şi caracterul festiv al acestor sărbători. 

 
Crearea unei atmosfere sărbătoreşti în spaţiul de deţinere s-a realizat prin amenajarea corespunzătoare a camerelor de deţinere cu ornamente de Crăciun confecţionate de deţinute în cadrul activităţilor educaţionale, prin afişarea la avizierele fiecărei secţii de deţinere a unor imagini cu specificul acestor sărbători, prin împodobirea bradului de Crăciun de către persoanele private de libertate şi prin amenajarea unei expoziţii în cadrul clubului deţinutelor. 

 
Activităţile dedicate acestei perioade, cuprinse în proiectul educaţional ”Sărbătoarea Crăciunului”, au debutat încă de la începutul lunii decembrie când Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou a organizat o vizită la Mănăstirea Turnu, la care au participat 10 deţinute clasificate în regim închis. Prin această activitate, coordonată de preotul unităţii penitenciare, s-a urmărit deschiderea nu numai a unei porţi spre libertate, dar şi deschiderea unui nou univers de cunoaştere şi de experimentare a unor modalităţi noi de trăire socială, în armonie cu semenii şi aproape de Dumnezeu. 

 
În data de 06 decembrie a fost organizată o vizită în comunitate la Centrul de Plasament Filipeştii de Târg – acţiune organizată în cadrul proiectului social “Bucurie de Crăciun”. Cu această ocazie, cu sprijinul angajaţilor Penitenciarului de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, au fost oferite celor 47 de copii cadouri constând în dulciuri, fructe şi jocuri. Prin organizarea acţiunii, iniţiatorii şi participanţii şi-au propus să sensibilizeze opinia publică cu privire la susţinerea unor categorii sociale vulnerabile şi să încurajeze interacţiunea socială, prin implicarea directă în societatea civilă. 

 
În data de 11 decembrie a avut loc activitatea interpenitenciara ”Vin sărbătorile – ediţia a III-a” iniţiată de Penitenciarul Bucureşti Rahova la care Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou a participat cu trupa de teatru formată din 11 deţinute clasificate în  regim închis şi semideschis, acestea susţinând piesa de teatru ”Cel mai mare dar” şi un program de colinde specifice sărbătorilor de iarnă. 

 
     În data de 13 decembrie a fost organizat un concert de muzică intrumentală, desfăşurat în colaborare cu artişti ai Filarmonicii ”George Enescu” Bucureşti: Maxim Nicolae la viola, Ştefan Gheorghiu la flaut şi Ilinca Maria Lorentz la percuţie. La audiţie au participat 60 de deţinute clasificate în regim semideschis şi închis. 

 
     În data de 16 decembrie a fost organizată o vizită în comunitate la Asociaţia Mână Deschisă din Câmpina la care au participat rezidentele Comunităţii Terapeutice din cadrul Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou. 

 
În data de 18 decembrie, la sediul unităţii, va fi pusă în scenă piesa de teatru ”Cel mai mare dar”, ale cărei protagoniste vor avea prilejul de a fi pe scenă în faţa propriilor copii şi membrii ai familiei şi de a-şi valorifica aptitudinile artistice. Activitatea, cuprinsă şi în proiectul de asistenţă socială “Crăciunul în braţele mamei”, este posibilă cu sprijinul Fundaţiei Stânca Veacurilor şi se va finaliza cu împărţirea de cadouri copiilor prezenţi. 

 
De asemenea, în data de 20 decembrie se va derula o activitate cu scop caritabil, în vederea sprijinirii unor persoane cu nevoi speciale din comunitatea locală. În acest sens, deţinutele care fac parte din trupa de teatru a penitenciarului vor sdusţine piesa de teatru ”Cel mai mare dar” la Organizaţia Concordia ”Casa Cristina”. Cu această ocazie, cu sprijinul Fundaţiei Stânca Veacurilor vor fi oferite cadouri celor 38 de copii rezidenţi. 

 
Preotul unităţii desfăşoară în această perioadă sesiuni de informare a persoanelor private de libertate cu privire la importanţa sărbătorilor religioase şi a semnificaţiei acestora. 

 
 Totodată, Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou va primi vizita Corului de preoţi al Protoieriei Vălenii de Munte şi a Corului Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, Filiala Ploieşti care vor susţinute concerte de colinde pentru persoanele private de libertate şi pentru cadrele unităţii. 

 
În data de 20 decembrie, odată cu finalizarea primului semestru al anului şcolar 2019-2020, va fi organizată o Serbare de Crăciun susţinută de deţinutele care participă la programul de şcolarizare. 

 
Asociaţiile neguvernamentale colaboratoare au sprijinit deţinutele în această perioadă prin oferirea de pachete cu produse de igienă pentru persoanele care nu sunt vizitate de membrii familiei şi pachete consţinând fructe şi dulciuri pentru celelalte deţinute custodiate de penitenciar. 

 
Implicarea persoanelor private de libertate în activităţi de promovare a tradiţiilor româneşti şi a obiceiurilor de iarnă contribuie nu doar la cunoaşterea semnificaţiilor religioase şi morale ale acestora, ci mai ales la valorizarea unor norme creştine, la cultivarea bunătăţii, a generozităţii şi a recunoştinţei faţă de semeni. 

 

Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou