A APĂRUT PARTIDUL INDEPENDENT ” PRAHOVA ÎN ACŢIUNE”
 
Tribunalul Bucureşti a dispus înregistrarea primei formaţiuni politice independente prahovene, Partidul Prahova în Acţiune, în Registrul Partidelor
Politice.
Partidul Prahova în Acţiune este o organizaţie locală, de centru, independentă, care îşi desfăşoară activitatea la nivelul Judeţului Prahova. Conducerea acestui partid îşi propune o implicare activă în viaţa politică şi aplicarea de soluţii eficiente pentru dezvoltarea comunităţii.
Se va pune accentul pe oameni, pe mediul antreprenorial şi pe organizaţiile
non-guvernamentale. Colaborarea dintre administraţie şi acestea fiind cheia pentru dezvoltarea sustenabilă a unei comunităţi.
Partidul va candida la alegerile locale din anul 2020 nu doar cu un program
politic cinstit, ci şi cu o echipă de oameni competenţi, de bună-credinţă.
Proiectele pentru oameni vor fi construite local, fără directive venite „de sus”, astfel încât resursele financiare să fie atrase şi folosite cu
înţelepciune.
„Politica este singurul mod prin care ne putem influenţa felul în care trăim, iar crezul nostru este că aceasta trebuie făcută de jos în sus, de la bază către centru, mai aproape de nevoile şi aşteptările cetăţenilor. De aceea, drumul
nostru comun este deschis tuturor celor care doresc să se implice în dezvoltarea comunităţilor în care s-au născut, trăiesc sau muncesc. Menirea noastră este să demonstrăm că politica adevărată se face prin
construcţia ideilor, nu prin atacuri personale, prin unitate, nu prin dezbinare” a declarat Preşedintele al Comitetului de Initiativa  Razvan Stanciulescu 
Programul politic al partidului, astfel cum este prevăzut în Statut
Partidul Prahova în Acţiune militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale şi acţionează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:
1. Creionarea profilului identitar al fiecărei comunităţi locale pentru materializarea conceptului european de unitate în diversitate;
2. Crearea de comunităţi locale unite, active, puternice şi prospere;
3. Reînvierea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
4. Sprijinirea producătorilor;
5. Stimularea antreprenoriatului, promovarea şi susţinerea industriilor creative şi a sportului;
6. Atragerea de investiţii în comunităţile locale şi în parcurile industriale pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru creşterea veniturilor la nivel local;
7. Afirmarea identităţii culturale şi promovarea acesteia la nivel naţional şi internaţional;
8. Punerea în valoare a tradiţiei universitare ploieştene;
9. Încurajarea turismului şi sprijinirea agriculturii;
10. Implicarea în proiecte şi iniţiative a tuturor actorilor importanţi din plan local (şcoală, biserică, mediu academic, antreprenori, ONG-uri etc.);
11. Implicarea constantă a cetăţenilor în rezolvarea problemelor care îi privesc în mod direct;
12. Consolidarea structurilor reprezentative de la nivel local şi central prin încurajarea implicării politice a cetăţenilor;
13. Realizarea de politici publice care să sprijine educaţia, sănătatea şi să dezvolte infrastructura;
14. Dezvoltarea economică şi socială în echilibru cu mediul;
15. Protejarea mediului înconjurător şi a sănătăţii cetăţenilor;
16. Valorificarea eficientă a resurselor naturale;
17. Încurajarea asocierii localităţilor în vederea creşterii calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
18. Încurajarea înfrăţirii localităţilor din Judeţul Prahova cu localităţi din alte state;
19. Reducerea decalajului de dezvoltare dintre zonele urbane şi cele rurale, precum şi dintre comunităţile locale din Prahova şi localităţi similare din statele dezvoltate ale Uniunii Europene;
20. Promovarea şi implementarea modelelor de bună practică din administraţia publică locală;
21. Conceperea şi implementarea de politici publice pentru creşterea accesului la educaţie artistică, formare şi consum cultural atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
22. Administraţie publică locală profesionistă şi orientată spre cetăţean şi mediul antreprenorial;
23. Politică urbană intercomunitară, creşterea vitalităţii urbane şi a calităţii vieţii;
24. Descentralizarea reală şi consolidarea autonomiei locale cu respectarea exigenţelor statului naţional şi unitar român;
25. Promovarea oamenilor cu rezultate deosebite în diferite domenii de activitate în poziţii de decizie;
26. Construirea bugetelor locale prin consultarea permanentă a cetăţenilor;
27. Primarul şi Consiliul Local - autorităţi care lucrează în parteneriat pentru comunitate şi sunt promotoare ale integrării europene. Parteneriatul trebuie să devină nota dominantă în administraţia publică locală, iar autorităţile locale trebuie să devină principalii actori ai procesului de integrare europeană;
28. Asigurarea siguranţei cetăţeanului prin regândirea statutului poliţiei locale în interesul comunităţii;
29. Regândirea statutului Avocatului Poporului şi instituirea unor instituţii locale în interesul comunităţii;
30. Menţinerea şi consolidarea statutului României de stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, precum şi consolidarea şi dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA;
31. Combaterea şi prevenirea discriminărilor de orice fel;
32. Justiţie independentă;
33. Reformă constituţională şi administrativă.