Stagii de practică la standarde europene pentru elevii Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti
 
Începând cu semestrul al doilea din anul şcolar 2019-2020, elevii Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti vor beneficia de stagii de practică la standarde europene, ca urmare a implementării proiectului “Curriculum în dezvoltare locală adaptat contextului European nr. 2018-EY-PCVET-R2-0003”
 
Proiectul  îşi propune:
să realizeze câte un Curriculum în dezvoltare locală (CDL), clasa a XI-a, pentru fiecare dintre domeniile:Economic, Comerţ  şi Turism si Alimentaţie;
 îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a elevilor prin aplicarea unui CDL adaptat contextului european;
perfecţionarea  cadrelor didactice prin schimb de experienţă şi exemple de bune practici dobândite în vizita de studiu Oslo, Norvegia;
promovarea modernizării sistemelor de educaţie şi formare profesională prin realizarea unui Compendiu cu instrumente de lucru pentru elevi, pe baza CDL-urilor elaborate şi diseminarea bunelor practici.
Proiectul are trei faze distincte, prima dintre ele desfăşurându-se în perioada 21-25 octombrie 2019, când un grup de 12 profesori de specialitate (câte 4 pentru fiecare domeniu), un profesor de limba engleză şi un reprezentant al agentului economic partener, “Mika Travel” au vizitat ,,Etterstad Upper Secondary School’’ din Oslo. Aici, cadrele didactice din România au asistat la orele de curs şi au observat modul în care se implică elevii la agenţii economici unde aceştia desfăşoară stagii de practică.  
În faza a doua, vor fi elaborate cele 3 CDL-uri şi un Compendiu cu instrumente de lucru pentru elevi (pe baza CDL-urilor elaborate), urmând ca în faza a treia, acestea să poată fi publicate în format electronic şi cu ISBN şi oferite colegilor de specialitate din judeţ şi din ţară.
Impactul vizitei este concretizat  în mai multe aspecte: înţelegerea funcţionării sistemului de învăţământ norvegian, a colaborării strânse între comunitatea locală si şcoală în vederea integrării elevilor pe piaţa muncii, în societate,  astfel încât să se promoveze  la nivelul şcolii o atitudine constructivă, benefică elevilor, axată pe abilităţile, aptitudinile şi nevoile reale ale tinerilor, conştientizarea integrării copiilor cu nevoi speciale alături de ceilalţi elevi, prin asigurarea unor condiţii egale pentru a se putea dezvolta normal, responsabilizarea  lor în pregătirea profesională, astfel încât să devină  cetăţeni activi ai societăţii, observarea existenţei triunghiul de succes pentru integrarea tinerilor pe piaţa muncii format din cei trei piloni: şcoală, agent economic si instituţiile statului, într-un efort unitar de pregătire, susţinere şi plasare pe piaţa muncii. 
Se analizează fiecare aspect în parte pentru a vedea în ce măsură elementele de noutate pot fi  aplicate în procesul educaţional românesc prin implicarea partenerilor,  prin adaptarea şi implementarea acestora la nivelul colegiului nostru.
Referitor la proiect “Curriculum în dezvoltare locală adaptat contextului European nr. 2018-EY-PCVET-R2-0003”
 Simona Lupu –director al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti, coordonatorul proiectului, ne-a declarat : “A fost o experienţă interesantă pentru noi, profesorii. Din multe puncte de vedere,  stagiile de pregătire practică se desfăşoară asemănător, dar sunt şi diferenţe. Sistemul de învăţământ  norvegian pune accent în mod deosebit pe dorinţele şi nevoile elevului, pe integrarea acestuia pe piaţa muncii în funcţie de punctele sale forte şi pe o colaborare strănsă cu agentul economic, elemente care pot fi îmbunătăţite şi în România”.
Proiectul Colegiului Economic “Virgil Madgearu”  Municipiul Ploieşti,  este unul dintre cele trei proiecte la nivel naţional, care a primit finantare prin Granturile SEE 2014-2021, proiecte implementate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România.