Conferinţa de incepere a proiectului BURSA STUDENT ANTREPRENOR


 

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Fundaţia Civic Sens derulează proiectul cu titlul BURSA STUDENT ANTREPRENOR, cod MySMIS 125077.

Obiectivul general al proiectului constă creşterea accesului şi echitaţii la nivelul Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar pentru 450 de studenţi ciclul licenţă din categorii vulnerabile şi prin creşterea atractivităţii ofertei educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenorialul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor pentru 85 de cadre didactice din universitate. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, în intervalul 31 mai 2019 – 30 mai 2021

Valoarea totală a proiectului este de 7,800,069.68 lei, din care 6,630,059.27 contribuţia Uniunii Europene şi 1,047,099.37 contribuţie naţională. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm JOI, 31 octombrie 2019, începând cu ora 12:00, în Aula Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, la deschiderea oficială a proiectului.