Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou recruteaza  ofiteri si agenti de penitenciare

 

 

Absolvenţii liceelor cu diplomă de bacalaureat pot urma cariera în sistemul administraţiei penitenciare în calitate de ofiţer sau agent de poliţie penitenciară, în urma absolvirii unei instituţii de învăţământ superior sau postliceal militar. 
            Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin intermediul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou, aduce în atenţia elevilor claselor terminale din licee, precum şi în atenţia altor categorii interesate, oportunitatea de şcolarizare în anul de învăţământ 2020-2021 în instituţiile  de învăţământ universitar sau postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare. 
Raportat la necesităţile de personal ale sistemului, instituţiile de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care şcolarizează viitorii poliţişti de penitenciare - ofiţeri sunt: 
·         Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti; 
·         Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti; 
·         Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu; 
·         Academia Tehnică Militară Bucureşti; 
·         Universitatea Naţională de Apărare Carol I Bucureşti; 
·         Institutul Medico - Militar Bucureşti. 
Instituţiile de învăţământ postliceal prin care se asigura formarea viitorilor poliţişti de penitenciare - agenţi sunt: 
·         Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna; 
·         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 
"Basarab I" Piteşti. 
·         Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică – Sibiu 
Avantajele de care ar putea beneficia studentul / elevul în situaţia în care alege să urmeze o carieră în sistemul administraţiei penitenciare: 
-          educaţie gratuită (Asigurarea în condiţii de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor şi asistenţei medicale pe timpul şcolarizării; asigurarea unei solde lunare pe timpul studiilor) 
-          o bună pregătire profesională; 
-          asigurarea unui loc de muncă sigur şi stabil, după absolvire, prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar; 
-          posibilitatea de afirmare şi de dezvoltare a carierei după reguli bine stabilite; 
-          un venit sigur, peste medie; 

-          măsuri de protecţie socială. 

Numărul locurilor ce vor fi şcolarizate în anul de învăţământ 2020-2021 va fi aprobat prin Hotarâre de Guvern la începutul anului 2020. 
Informaţii  privind demararea campaniei de recrutare, numărul locurilor aprobate pentru şcolarizare precum şi condiţiile generale şi specifice de participare la concursurile de admitere se pot obţine  la sediul Penitenciarului de Femei PloieştiTârgşorul Nou, comuna Ariceştii Rahtivani, sat Târgşorul Nou judeţul Prahova, sau la  telefon: 0244/380770 sau 0244/381254, int. 144  sau pe pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - www.anp.gov.ro. 

 

Sursa:Comunicat Penitenciarului de Femei PloieştiTârgşorul Nou 

 

Foto cu caracter ilustrativ