Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Ploiesti participa la un schimb de experienta intr-un proiect european

 

Şcoala Gimnazialã “Nicolae Iorga” participã alaturi de alte 5 ţãri (Turcia, Cipru, Bulgaria, Polonia, Grecia) la un schimb de experienţã în cadrul Proiectului "WE CARE ABOUT ” 

OUR PLANET", gândit pentru a-i responsabiliza pe toţi participanţii în legătură cu problemele ecologice ale mediului înconjurător şi de a realiza o comunicare între elevi privitoar la problemele cu care se confruntã fiecare ţară. 

Noi toţi trăim pe aceasta planeta şi împărţim resursele naturale existente. Dacă mediul înconjurător este curat, noi vom putea trăi sănătoşi şi vom avea o viaţă armonioasă. Din pãcate, realitatea este tristă şi noi observăm cum planeta noastra devine din ce în ce mai murdară de la o zi la alta, multe specii de animale şi plante dispărând pentru totdeauna din cauza neglijenţei oamenilor. Tot ceea ce ne propunem este de a învăţa cum să avem grija de planeta noastrã 

 Scopurile parteneriatului sunt: 

De a-i responsabiliza pe elevi de la vârste cat mai mici, pe reprezentanţi ai organizatiilor locale si europene. 

De a îi învăţa pe elevi cum sa trateze respectuos si responsabil teme ecologice precum: conservarea si protejarea naturii. 

Dezvoltarea unor relatii armonioase  între profesorii din toate aceste ţări, în scopul unei mai bune formari profesionale, creării unui curriculum îmbunătăţit si iniţierii unor metode noi de predare. 

Găsirea unui limbaj european comun al problemelor ecologice actuale şi dorinţa de a implica elevii în conservarea si protejarea naturii prin organizarea de activităţi în şcoală şi în afara ei. 

Promovarea creativităţiicapacităţii de inovare si  a responsabilizării elevilor şi întregii comunităţi în scopul de a avea un viitor sustenabil. 

Pentru o bunã vizibiliate a proiectului şi pentru a facilita accesul tuturor la informaţii despre proiect au fost amenajate panouri pe holurile şcoliiurmãnd  fie fãcute panouri dedicate Erasmus+ şi în fiecare salã de clasã .

În cadrul proiectului, lunar au loc activităţi diverse gândite să stimuleze imaginaţia elevilor şi să sporească nivelul acestora de implicare în realizarea scopurilor proiectului. 

 În luna septembrie au fost create de profesori participanţi prezentări ale celor şase şcoli implicate in proiectul Erasmus+ „We care about our planet”, prezentări pe care le puteţi vedea accesând link-ul http://erasmusplus.dim-ag-dometios2-ka-lef.schools.ac.cy/index.php?id=our-schools . 

În luna octombrie, noiembrie şi decembrie au avut loc: 

un concurs de desene pentru logo-ul proiectului 

un concurs creaţie mascote-animal, din materiale reciclabile 

realizarea de postere cu coduri de conduit ecologicã 

realizarea unor proiecte despre ţara nostrãfelicitãridãruite celorlalte ţãri 

 
Primul schimb de experienţã a fost în Turcia ( noiembrie 2018), cel de-al doilea în Cipru (ianuarie 2019), cel de-al treilea în Polonia (mai 2019), urmatorul fiind in Romania, în luna octombrie, anul acesta. 

"Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei."